Ενέκρινε τον διορισμό Enria στον SSM η Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου

Ενέκρινε τον διορισμό Enria στον SSM η Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου
Ο Enria θα αναλάβει τα ηνία του SSM την 1η Ιανουαρίου 2019
Ένα από τα τελευταία εμπόδια προκειμένου να αναλάβει τα ηνία του SSM ξεπέρασε, σήμερα 20/11, ο Andrea Enria, καθώς η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε τον διορισμό του.
Η έγκριση ήταν ομόφωνη, ενώ ο Enria θα διαδεχθεί την Daniele Nouy, ενώ μέχρι σήμερα ήταν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA).
Ο διορισμός του Enria θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το σύνολο του Ευρωκοινοβιουλίου όσο και από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ.
Πρόκειται, πάντως, για δύο διαδικασίες οι οποίες θεωρούνται τυπικού χαρακτήρα.
Θα αναλάβει τα ηνία του SSM την 1η Ιανουαρίου 2019, ενώ η θητεία του θα είναι πενταετής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS