H σχέση προβληματικών δανείων προς κεφάλαια και το P/BV δείχνουν ότι οι τράπεζες σύντομα θα χρειαστούν νέα κεφάλαια

H σχέση προβληματικών δανείων προς κεφάλαια και το P/BV δείχνουν ότι οι τράπεζες σύντομα θα χρειαστούν νέα κεφάλαια
Πηγές προσκείμενες στο Oceanwood που έχει short θέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις τράπεζες αναφέρουν ότι δύο δείκτες των ελληνικών τραπεζών δείχνουν ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν σύντομα νέα κεφάλαια.
Οι ελληνικές τράπεζες με βάση τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας με ή χωρίς την Βασιλεία ΙΙΙ παραμένουν επαρκείς και βιώσιμες.
Όμως η προσέγγιση αυτή ενώ είναι πλήρως αποδεκτή και αναγνωρίσιμη από την ΕΚΤ που ελέγχει εποπτικά τις τράπεζες η αγορά έχει διαφορετική άποψη.
Υπάρχουν δύο δείκτες που αποκωδικοποιούν πως αντιλαμβάνονται οι επενδυτές τις κεφαλαιακές δυνατότητες των τραπεζών.
Πηγές προσκείμενες στο Oceanwood που έχει short θέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις τράπεζες αναφέρουν ότι δύο δείκτες των ελληνικών τραπεζών δείχνουν ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν σύντομα νέα κεφάλαια.
Οι δείκτες αυτοί είναι
1)Η σχέση προβληματικών ανοιγμάτων NPEs προς ίδια κεφάλαια.
Προκύπτει ότι τα προβληματικά ανοίγματα είναι 3,48 φορές ή 348% υψηλότερα των συνολικών tangible book κεφαλαίων.
Προφανώς η σχέση αυτή είναι η χειρότερη στην Ευρώπη και δείχνει πόσο επιβαρυντικά στα κεφάλαια μπορεί να λειτουργήσουν τα προβληματικά δάνεια.
Την καλύτερη σχέση εμφανίζει η Εθνική και την χειρότερη η Πειραιώς στον δείκτη NPEs προς κεφάλαια.
2)Ο δεύτερος δείκτης είναι ο κλασικός χρηματιστηριακή αξία προς λογιστική αξία.
Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με 0,1650 των κεφαλαίων τους.
Τι σημαίνει αυτό;
Ότι το 1 ευρώ κεφάλαιο έχει αποτίμηση 16,5 λεπτά ή 0,1650 ευρώ.
Μάλιστα η Πειραιώς με P/BV 0,06 ουσιαστικά αποτιμάται ωσάν να μην διαθέτει κεφάλαια ή ωσάν τα 6,6 δισεκ. κεφάλαια του ισολογισμού της να έχουν σχεδόν μηδενική αξία.

Υπάρχει λύση;

Μια λύση θα ήταν και οι 4 τράπεζες να εκδώσουν Cocos δηλαδή μετατρέψιμα ομολόγα σε μετοχές από 1 έως 2 δισεκ. τα οποία θα καλύψει το κράτος από το απόθεμα των 30 δισεκ. ευρώ που διαθέτει στο capital buffer.
Προφανώς θα θεωρηθεί state aid κρατική βοήθεια με ότι συνεπάγεται για τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών.
Οι τράπεζες θέλουν να κάνουν και άλλες μειώσεις προσωπικού οπότε θα τους δοθεί η ευκαιρία…
Προφανώς και θα χρειαστεί κάποιου είδους AQRs δηλαδή έλεγχος της ποιότητας ενεργητικού ώστε ριζικά οι τράπεζες να εξυγιανθούν. Επειδή είναι κεφαλαιακά επαρκείς δεν ενεργοποιείται το bail in.
Οι τράπεζες θα αντλήσουν 5-6 δισεκ. κεφάλαια τα οποία αμέσως θα χρησιμοποιήσουν για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους.
Να σημειωθεί ότι με 5-6 δισεκ. cocos οι τράπεζες δεν θα χρειαστούν αυξήσεις κεφαλαίου οπότε οι μέτοχοι δεν θα υποστούν dilution – απίσχναση θα έχουν έως 5 ή 7 χρόνια για να ξεπληρώσουν τα cocos τα ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές.
Θα πάρουν πρόσθετες προβλέψεις ή θα πωλήσουν με ζημίες προβληματικά δάνεια και όλα αυτά εμπροσθοβαρώς.
Προτιμότερο θα ήταν να πάρουν πρόσθετες προβλέψεις ώστε το coverage ratio δηλαδή ο δείκτης κάλυψης προβληματικών ανοιγμάτων με προβλέψεις αντί 53% να διαμορφωθεί στο 80% ή ακόμη και 85% σε ορισμένες περιπτώσεις.
Σε αυτή την περίπτωση όλα τα προβληματικά δάνεια που θα πωληθούν στο μέλλον θα πωληθούν με κέρδος το οποίο θα καταγραφεί στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Η εξυγίανση θα είναι απτή, σαφής, καθαρή, χωρίς SPV, χωρίς αέρα κοπανιστό με το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, χωρίς ομόλογα και χωρίς μεταβιβάσεις NPEs που θα ζημιώσουν το ελληνικό δημόσιο.
Στην πρόταση της ΤτΕ κανείς δεν έχει αναφέρει το αποτέλεσμα, ότι το ελληνικό δημόσιο θα υποστεί μεγάλη ζημία.
Μέχρι τώρα έχει αποσιωπηθεί.
Θα ήταν μέγα λάθος.
Με τα Cocos το ελληνικό δημόσιο θα έχει μια πιθανότητα να πάρει σε 5 χρόνια πίσω τα λεφτά του και θα τα πάρει γιατί οι τράπεζες θα έχουν εξυγιανθεί.
Τα Cocos είναι ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές, φέρουν επιτόκιο και συνήθως έχουν 5ετή διάρκεια δηλαδή έως το 2023 πολύς χρόνος για να αποπληρωθούν.
Οι τράπεζες καθαρίζουν με άνεση εμπροσθοβαρώς και η αγορά θα γνωρίζει ότι λόγω των υψηλότατων προβλέψεων οι τράπεζες σε όποια τιμή και να πωλήσουν θα κερδίσουν.

Υποσημείωση

Τράπεζα που ήδη κατέχει cocos υποχρεωτικά θα μετατραπούν σε μετοχές τα 2 δισεκ. για να μπορεί να ξαναδανειστεί άλλο 1,5 με 2 δισεκ. cocos με κρατικά κεφάλαια.

Ανάλυση κεφαλαίων, σχέση NPEs προς κεφάλαια και P/BV των τραπεζών
Τράπεζες

Κεφάλαια

tangible book

NPEs

Σχέση NPEs προς κεφάλαια

P/BV

20/11/2018

Πειραιώς

6,61 δισ

28 δισ

423%

0,06

Εθνική

5 δισ

15,5 δισ

310%

0,18

Alpha

7,8 δισ

26 δισ

333%

0,21

Eurobank

4,85 δισ

16 δισ

329%

0,20

Σύνολο

24,26 δισ

85,5 δισ

348%

0,165

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS