ΟΤΕ: Νέο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ η Βασιλική Κουφορίζου

ΟΤΕ: Νέο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ η Βασιλική Κουφορίζου
ΟΤΕ: Νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Β. Κουφορίζου
O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε την 19 Νοεμβρίου 2018, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του την κα. Βασιλική Κουφορίζου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Φλώρου, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους κατά το οποίο θα έχει ήδη συμπληρωθεί τριετία από την 12/06/2018, ημερομηνία εκλογής του παραιτηθέντος μέλους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS