Με 126 εκατ τραπεζικές μετοχές Alpha και Εθνικής η Blackrock απορροφά εκροές MSCI και short θέσεις Lansdowne, Oceanwood

Με 126 εκατ τραπεζικές μετοχές Alpha και Εθνικής η Blackrock απορροφά εκροές MSCI και short θέσεις Lansdowne, Oceanwood
Τηρουμένων των αναλογιών οι κινήσεις της Blackrock είναι φυσιολογικές ειδικά στην Alpha bank αλλά στην Εθνική ίσως – λέμε ίσως – να αποτελεί και την βάση ότι πλησιάζει το τέλος της πτώσης των τραπεζικών μετοχών.
Συνολικά 126 εκατ μετοχές κατέχει η Blackrock στις τράπεζες Alpha bank και Εθνική τράπεζα διατηρώντας ποσοστά σχεδόν στο 5% σε κάθε τράπεζα.
Συγκεκριμένα στην Alpha bank κατέχει 81,412 εκατ μετοχές αξίας 92,7 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η Blackrock το 2015 είχε 69,4 εκατ μετοχές στην Alpha bank επενδυτική θέση.
Στην Εθνική τράπεζα η Blackrock ελέγχει 45,186 εκατ μετοχές ή 5% από περίπου 3,5% με 4% που κατείχε ήδη από το 2015.
Η τρέχουσα αξία των μετοχών της Blackrock στην Εθνική τράπεζα είναι 47,4 εκατ ευρώ.
Η Blackrock και στην Alpha bank και στην Εθνική διατηρεί επενδυτικές θέσεις ήδη από το 2015 και ειδικά στην Εθνική επειδή δεν διατηρούσε ποσοστά πάνω από 5% δεν εμφανιζόταν στις χρηματιστηριακές αανκοινώσεις.

Γιατί η Blackrock επιμένει να διατηρεί θέσεις που σχεδόν 3 χρόνια δίνουν σοβαρές λογιστικές ζημίες;


Η Blackrock ενίσχυσε τελευταία την επενδυτική της θέση στην Εθνική τράπεζα κατέχοντας 45,186 εκατ μετοχές και ουσιαστικά ήταν η αιτία να κλείσει την short θέση που διατηρούσε η Oceanwood.
Η Blackrock στρατηγικά έως σήμερα δεν έχει κερδίσει από την έκθεση της στις ελληνικές τράπεζες.
Ωστόσο δύο είναι τα ενδιαφέροντα στοιχεία.
Στην Alpha bank αρχές 2016 μετά την αύξηση κεφαλαίου κατείχε 69,4 εκατ μετοχές και σήμερα κατέχει 81,4 εκατ οπότε πόνταρε μέσω της αγοράς μετοχών σε χαμηλότερες τιμές από τα 2 ευρώ να μειώσει το μέσο κόστος κτήσης, το οποίο εκτιμάται στα 1,65 ευρώ.
Στην Εθνική τράπεζα με βάση πληροφορίες η Oceanwood μείωσε τις short θέσεις επειδή αγοράζει η Blackrock που είναι σταθερός μακροπρόθεσμος επενδυτής.
Ταυτόχρονα φαίνεται ότι η Blackrock έχει απορροφήσει και μέρος των πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί λόγω της εξόδου των 3 τραπεζικών μετοχών από τον δείκτη MSCI Greece.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Wood έχει εκτιμήσει ότι οι εκροές θα φθάσουν στα 184 εκατ αλλά άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κινηθούν πέριξ των 110 εκατ ευρώ.
Η Blackrock η οποία διατηρούσε θέση κάτω από το όριο του 5% ήταν σχεδόν στο 3,5% με 4% ωθεί ορισμένους short να κλείσουν θέσεις και ταυτόχρονα απορροφάει και την προσφορά λόγω της εκροής της MSCI.
Τηρουμένων των αναλογιών οι κινήσεις της Blackrock είναι φυσιολογικές ειδικά στην Alpha bank αλλά στην Εθνική ίσως – λέμε ίσως – να αποτελεί και την βάση ότι πλησιάζει το τέλος της πτώσης των τραπεζικών μετοχών.

Συμπέρασμα

Αν και οι short θέσεις έχει προσδιοριστεί σε κάποιο βαθμό πως θα κλείσουν, η παρουσία της Blackrock ως ο επενδυτής που απορροφάει μέρος των πωλήσεων λόγω εκροών από τον MSCI Greece είναι ενδιαφέρον στοιχείο.
Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η επενδυτική στρατηγική θα συνεχιστεί γιατί ήδη το βάρος έκθεσης σε ορισμένες τράπεζες αρχίζει να πλησιάζει ορισμένα όρια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS