Με μέσο σταθμισμένο ενεργητικό κάτω από 30 δισ. οι ελληνικές τράπεζες χάνουν μεγάλο μέρος της συστημικής βαρύτητας

Με μέσο σταθμισμένο ενεργητικό κάτω από 30 δισ. οι ελληνικές τράπεζες χάνουν μεγάλο μέρος της συστημικής βαρύτητας
Τράπεζες με μικρότερη συστημική ευστάθεια σημαίνει μικρότερη βαρύτητα, σημαίνει μικρότερο κίνδυνο, σημαίνει μικρότερο ρίσκο.
Οι ελληνικές τράπεζες συρρικνώνονται.
Το 2007 το συνολικό ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών ήταν 437 δισεκ. και τέλη 2018 το συνολικό ενεργητικό έχει μειωθεί στα 239 δισεκ. (υψηλότερο 63 δισεκ. η Εθνική με 57 δισεκ. η Eurobank χαμηλότερο).
Οι λόγοι της συρρίκνωσης έχουν διεξοδικά αναλυθεί και εξηγηθεί από το bankingnews ωστόσο η συρρίκνωση των τραπεζών θα επιταχυνθεί.
Όσα NPEs πωλούνται, τιτλοποιούνται και πωλούνται αφαιρούνται από τον ισολογισμό των τραπεζών, αφαιρούνται από το ενεργητικό όπερ σημαίνει ότι μειώνεται ταυτόχρονα και το RWA δηλαδή το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό.
Ο δείκτης αυτός είναι πολύ ουσιώδης γιατί με βάση αυτό καθορίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και με βάση αυτό τον δείκτη ουσιαστικά καθορίζεται και η συστημική βαρύτητα κάθε τράπεζας.
Για να τεθεί πιο απλά.
Οι τράπεζες έχουν 239 δισεκ. ενεργητικό δηλαδή περιουσιακά στοιχεία και μέσο σταθμισμένο ενεργητικό RWA 165 δισεκ. ευρώ
(Eurobank 38 δισεκ. Alpha bank 48 δισεκ. Εθνική 34,6 δισεκ. Πειραιώς 45 δισεκ.)
Είναι εμφανές ότι ενώ με όρους συνολικού ενεργητικού οι διαφορές των 4 μεγάλων ελληνικών τραπεζών είναι μικρές, με όρους μέσου σταθμισμένου ενεργητικού οι διαφορές διευρύνονται.
Οι διαφορές σχετίζονται με την σύνθεση του ενεργητικού κάθε τράπεζας με βάση την στάθμιση σε κίνδυνο και κεφάλαια που έχει κάθε assets.
Ωστόσο όπως προκύπτει η Εθνική ενώ έχει το υψηλότερο ενεργητικό έχει το χαμηλότερο μέσο σταθμισμένο ενεργητικό.
Ορισμένοι παράγοντες εκτιμούν ότι με τις πωλήσεις προβληματικών δανείων που θα ενταθούν το 2019 υπολογίζεται ότι θα αφαιρεθούν από τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών 20 δισεκ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι κάποιες τράπεζες με όρους μέσου σταθμισμένου ενεργητικού θα πέσουν κάτω από τα 30 δισεκ. RWA.
Δηλαδή κάποιες τράπεζες θα χάσουν σημαντικό μέρος της συστημικής τους βαρύτητας.
Οι τράπεζες θεωρούνται πηγή σταθεροποίησης ή αποσταθεροποίησης της οικονομίας ανάλογα την φάση που διάγουν.
Όταν όμως συρρικνώνονται οι τράπεζες, όταν γίνονται μικρότερες τότε μειώνεται και η βαρύτητα τους σε αυτό που ονομάζουμε συστημική ευστάθεια.
Τράπεζες με μικρότερη συστημική ευστάθεια σημαίνει μικρότερη βαρύτητα, σημαίνει μικρότερο κίνδυνο, σημαίνει μικρότερο ρίσκο αλλά και με καλύτερες δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Η παράμετρος αυτή μπορεί να μας απασχολήσει στο μέλλον.
Να σημειωθεί δε….ότι ένα βασικό επιχείρημα – που είναι και ορθό – που οι εποπτικές αρχές όπως ο SSM ή κανονιστικές αρχές όπως η DGCom η Επιτροπή Ανταγωνισμού απορρίπτουν δηλαδή τις συγχωνεύσεις μεταξύ ελληνικών τραπεζών το στηρίζουν ότι συγχωνεύοντας δύο τράπεζες αυξάνεται το συστημικό ρίσκο για τον κλάδο και την οικονομία.
Εάν συρρικνωθούν πολύ όμως η συστημική βαρύτητα κάθε τράπεζας μειώνεται σημαντικά έως δραστικά.
Στο μέλλον θα δούμε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS