Π.Ο.Α.Δ.: Καλούμε τις ασφαλιστικές εταιρίες να σεβαστούν τα δίκτυά τους

Π.Ο.Α.Δ.: Καλούμε τις ασφαλιστικές εταιρίες να σεβαστούν τα δίκτυά τους
Η θέση της Π.Ο.Α.Δ. για την είσοδο της Cosmote στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης
Η θέση της Π.Ο.Α.Δ. για την είσοδο της Cosmote στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.
Καλεί την Εποπτική Αρχή να ελέγξει αν τηρείται το νομικό πλαίσιο.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Π.Ο.Α.Δ.) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για τη δραστηριοποίηση της Cosmote Insurance: «Η Π.Ο.Α.Δ. παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις αντιδράσεις της αγοράς ως αποτέλεσμα της εισόδου του παρόχου COSMOTE στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Θεωρούμε απαραίτητο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς -Εποπτεία, Ασφαλιστικές Εταιρίες και Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές- πρέπει να συνεργάζονται για την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής συνείδησης του καταναλωτή και την ανάπτυξη της ασφαλιστικής παραγωγής μέσα από ενιαίους για όλα τα κανάλια διανομής κανόνες υγιούς ανταγωνισμού.
Καλούμε τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που παρέχουν τα προϊόντά τους μέσω της COSMOTE INSURANCE να σεβαστούν τα Δίκτυά τους και τα χαρτοφυλάκια που τους έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα, καθώς και την Εποπτική Αρχή να ελέγξει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ασφαλιστική Αγορά.»

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS