Μία πρωτοποριακή επενδυτική διαδικασία από την Whitetip ΑΕΠΕΥ για τους επενδυτές

Μία πρωτοποριακή επενδυτική διαδικασία από την Whitetip ΑΕΠΕΥ για τους επενδυτές
Ένας ειδικά προγραμματισμένος κώδικας καταφέρνει να αναλύει ημερησίως το εντυπωσιακό ποσό των 8.500 Μετοχών και Εισηγημένων Αμοιβαίων βρίσκοντας εκείνα με την εντονότερη τάση, ανοδική ή πτωτική
Απαντώντας στα τρία θεμελιώδη ερωτήματα των επενδύσεων, πού να επενδύσω, πόσο να επενδύσω και πώς να διαχειριστώ τη θέση μου, η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ., παρουσίασε σήμερα την ολοκληρωμένη επενδυτική διαδικασία με την επωνυμία TASIS.
Ακολουθώντας το ρεύμα των τελευταίων ετών που θέλει τις Χρηματιστηριακές Αγορές παγκοσμίως να στρέφονται στη χρήση Quantitative Analysis Μοντέλων, η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. ξεφεύγει από τα τετριμμένα ενσωματώνοντας στις διαδικασίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της, το πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα TASIS.
Το μοντέλο αυτό αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό Quantitative Analysis και Διαχείρισης Επενδυτικού Ρίσκου το οποίο σε συνέργεια με τον ανθρώπινο παράγοντα, προσφέρει τη δυνατότητα παροχής πλήρως προσωποποιημένων επενδυτικών συμβουλών ακριβείας.
Έπειτα από μήνες έρευνας και πειραματικής λειτουργίας ο ειδικά προγραμματισμένος κώδικας του TASIS καταφέρνει να αναλύει ημερησίως το εντυπωσιακό ποσό των 8.500 Μετοχών και Εισηγημένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) βρίσκοντας εκείνα με την εντονότερη τάση, ανοδική ή πτωτική.
Αξιολογώντας το προφίλ κάθε πελάτη της εταιρίας ξεχωριστά και συνυπολογίζοντας το ύψος του χαρτοφυλακίου του και το επίπεδο του ρίσκου που ίδιος έχει επιλέξει ότι επιθυμεί να πάρει, το πρόγραμμα αυτό, δημιουργεί εξατομικευμένες επενδυτικές προτάσεις ακριβείας.
Στη διαδικασία αυτή αναμειγνύεται έμπρακτα το Τμήμα Επενδυτικών Συμβούλων της εταιρίας όπου η αντίστοιχη ομάδα εκτελεί τις εντολές των πελατών-επενδυτών αλλά κυρίως πραγματοποιεί το διεξοδικό έλεγχο και την αξιολόγηση της κάθε προτεινόμενης θέσης ξεχωριστά εξασφαλίζοντας την καταλληλόλητά τους.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι κάθε πελάτης-επενδυτής έχει δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης και εποπτείας στην πορεία των επενδύσεών του μέσω ειδικής εφαρμογής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εκείνοι βέβαια που θα μπορούν να απολαύσουν το μεγαλύτερο όφελος από την υπηρεσία αυτή είναι οι ιδιώτες επενδυτές αφού το TASIS, όπως άλλωστε είναι και το μότο του, ήρθε για να ‘’Εκδημοκρατίσει την Αγορά των Hedge Funds’’.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανοίγει για ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, το δρόμο που δίνει πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές Hedge Funds οι οποίες έως τώρα βρίσκονταν εκτός των δυνατοτήτων τους αφού απευθύνονταν αποκλειστικά σε κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 200.000.000 ευρώ.
Φαίνεται λοιπόν ότι το TASIS δεν αποτελεί ένα ακόμα Quant Μοντέλο που στοχεύει στην πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αλλά ότι πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να λειτουργήσει επικουρικά της Ομάδας Επενδυτικών Συμβούλων της εταιρίας.
Απόρροια της μοναδικής αυτής συνεργασίας εξελιγμένης τεχνολογίας και ανθρώπινης εμπειρογνωμοσύνης είναι ένα εξαιρετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ κατάφερε να δημιουργήσει, το οποίο όχι μόνο εδραιώνει τη θέση της εταιρίας στην Αγορά των Επενδύσεων αλλά κυρίως της επιτρέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS