Στα 6,70 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της ΓΕΚ Τέρνα η Eurobank Equities

Στα 6,70 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της ΓΕΚ Τέρνα η Eurobank Equities
Η σύσταση είναι “Buy” για τη ΓΕΚ Τέρνα
Σε αύξηση της τιμής στόχου της ΓΕΚ Τέρνα στα 6,70 ευρώ από 4,80 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Eurobank Equities.
Η σύσταση είναι “Buy”, ήτοι αγορά.
Η αύξηση της τιμής στόχου είναι απόρροια της βελτίωσης της αποτίμησης του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του προφίλ ρίσκου της εταιρείας.
Επίσης, οι κατασκευαστικές δαπάνες στην Ελλάδα αυξάνονται και η ΓΕΚ Τέρνα βρίσκεται σε καλή θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι κατά το εννεάμηνο 2018, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 1,02 δις. ευρώ, έναντι 867,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, αυξημένες κατά 17,6%.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 221,7 εκατ. ευρώ, έναντι 215,5 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο, αυξημένη κατά 2,9%.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 59,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 105,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 19,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 47,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς, μειωμένα κατά 59,5%.
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,254 δις. ευρώ έναντι 1,201 δις. ευρώ στο τέλος του εξαμήνου 2018. Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του εννεάμηνου ανέρχονταν σε 549 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,803 δις. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS