Νέα σελίδα για την Allianz στην Κύπρο

Νέα σελίδα για την Allianz στην Κύπρο
Για περισσότερα από 25 χρόνια, η Allianz Ελλάδος διέθετε στην κυπριακή αγορά τα προϊόντα της μέσω των καταστημάτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
Συνεχίζεται απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πελατών της Allianz μετά τη λήξη της συνεργασίας της με την ΣΕΔΙΠΕΣ. Λειτουργούν ήδη τα νέα γραφεία της στην Κύπρο.
Για περισσότερα από 25 χρόνια, η Allianz Ελλάδος διέθετε στην κυπριακή αγορά τα προϊόντα της μέσω των καταστημάτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
Μετά την ανάκληση της άδειας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και τη μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της στην Ελληνική Τράπεζα, η Συνεργατική Εταιρία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ), όπως έχει μετονομαστεί η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, τερμάτισε τη συμφωνία Γενικού Αντιπροσώπου - Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που διατηρούσε με την Allianz Eλλάς ΑΑΕ.
Συνεπώς πλέον, η διαχείριση των ασφαλιστήριων συμβολαίων των ασφαλισμένων της Allianz, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα νέα γραφεία της εταιρίας στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα, από το υποκατάστημά της που λειτουργεί στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 40 στη Λευκωσία.
Πρόθεση της Allianz είναι να ενισχύσει και να επεκτείνει την παρουσία της στην Κύπρο, ενδυναμώνοντας την επαφή και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.
Καθήκοντα Branch Manager και τη συνολική ευθύνη λειτουργίας του Υποκαταστήματος έχει αναλάβει ο κ. Ανδρέας Τταφούνας.
Ο κ. Τταφούνας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Κυπριακή Ασφαλιστική Αγορά, έχοντας υπηρετήσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις τόσο σε εταιρίες κλάδου ζωής όσο και γενικών κλάδων.
Η εταιρία επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοι πελάτες της συνεχίζουν να διατηρούν στο ακέραιο τα προνόμιά τους, σύμφωνα με τους όρους των προϊόντων που διαθέτουν.
Κύριο μέλημα για την εταιρία αποτελεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της και για τον σκοπό αυτόν το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών της Allianz αλλά και η ιστοσελίδα της είναι διαθέσιμα για να εξυπηρετήσουν τους υφιστάμενους, αλλά και υποψήφιους πελάτες της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS