Πώς ο πλειστηριασμός του 35,7% του «Αττικά Πολυκαταστήματα» «αγγίζει» το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πώς ο πλειστηριασμός του 35,7% του «Αττικά Πολυκαταστήματα» «αγγίζει» το Χρηματιστήριο Αθηνών.
«Τριγμούς» στη Λεωφόρο Αθηνών και στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών πιθανόν να προκαλέσει ο πλειστηριασμός του 35,7% των μετοχών της εταιρείας Αττικά  Πολυκαταστήματα
«Τριγμούς» στη Λεωφόρο Αθηνών και στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών πιθανόν να προκαλέσει ο πλειστηριασμός του 35,7% των μετοχών της εταιρείας Αττικά  Πολυκαταστήματα που μέχρι πρότινος ήταν περιουσιακό στοιχείο της Folli – Follie και σήμερα (12/12) βγαίνει στο… σφυρί από τις τράπεζες.
Ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για την εξαγορά του 35,7%  των μετοχών είναι η εταιρεία Αττικά Πολυκαταστήματα με τους βασικούς μετόχους (κκ Λαμπρόπουλος, Τσουβελεκάκης και Σγουμπόπουλος) να διεκδικούν για  λογαριασμό τους το περιεχόμενο του πλειστηριασμού.
Πρόσφατα η γενική συνέλευση των μετοχών της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα πήρε αποφάσεις οι οποίες όμως δεν  δημοσιοποιήθηκαν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς πρόκειται για μία  Ανώνυμη Εταιρεία που δεν είναι υποχρεωμένη να ανακοινώσει άμεσα τις αποφάσεις καθώς δεν πρόκειται για εισηγμένη  εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το ζητούμενο για τους βασικούς μετόχους είναι η δυνατότητα  εξεύρεσης κεφαλαίων για τη απόκτηση του 35,7%.
Η εταιρεία  που συμμετέχει στον  πλειστηριασμό πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 12  εκατ. ευρώ  καθώς απαιτείται η καταβολή του 30% της πρώτης προφοράς Για να κερδίσει του άλλους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να  διαθέτει  ρευστότητα άνω των 43 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα  με τα  ετήσια οικονομικά  αποτελέσματα του 2017  της εταιρείας  Αττικά  Πολυκαταστηματα, τα  ταμειακά διαθέσιμα  ανέρχονται σε  27.543.758 ευρώ.
Επίσης  διαθέτει χαρτοφυλάκιο  επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια συνολικού ύψους 19.584.587  ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και η αξία των αμοιβαίων κεφαλαίων αποτιμάται σε 47,1 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο δεν μπορεί η  εταιρεία να αξιοποιήσει το σύνολο των διαθεσίμων που έχει στο ταμείο της αλλά μπορεί να ρευστοποιήσει το σύνολο του χαρτοφυλακίου των αμοιβαίων  κεφαλαίων ύψους 19,5 εκατ. ευρώ.
Η πώληση του χαρτοφυλακίου είναι βέβαιο ότι θα έχει επιπτώσεις στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς θα δημιουργηθεί πρόσκαιρη πίεση στην αγορά λόγω της αποχώρησης ενός επενδυτή.
Εκτιμάται ότι η διοίκηση  των Αττικά Πολυκαταστημάτων θα έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με κάποια τράπεζα  για τη σύναψη δανείου με την προοπτική  να μη χρησιμοποιήσει τα ταμειακά της διαθέσιμα.
Να  σημειωθεί ότι ο τραπεζικός δανεισμός είναι  μηδενικός ενώ εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 5,88 εκατ. ευρώ τα οποία αφορούν ομολογιακά μη τραπεζικά δάνεια εκ των οποίων τα 2,28 εκατ.  είναι  μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 95,39 εκατ. ευρώ από τα οποία 82,64 εκατ. ευρώ αφορούν ανοικτά υπόλοιπα σε προμηθευτές εμπορευμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δεν έχει καταστεί την 31/12/2017 δεδουλευμένο και καταβλητέο.
Η διοίκηση της εταιρείας τη χρονιά που πέρασε ανέβασε στις 275  ημέρες την εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι 268 που ήταν το 2016.

 Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr

www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS