Η Rothschild προτρέπει την Ελλάδα να μην αργήσει να βγει στις αγορές με 5ετές ομόλογο - Ο SSM θέλει Ιταλικό μοντέλο για τα NPEs

Η Rothschild προτρέπει την Ελλάδα να μην αργήσει να βγει στις αγορές με 5ετές ομόλογο - Ο SSM θέλει Ιταλικό μοντέλο για τα NPEs
Είναι οριστικό η πρόταση της ΤτΕ δεν περπατάει, η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τον SSM για το Ιταλικό μοντέλο...όσον αφορά τα NPEs των τραπεζών
Το ελληνικό δημόσιο – όπως ορθώς υποστηρίζει και η Rothschild – δεν θα πρέπει να αργήσει να βγει με 5ετές ομόλογο με στόχο επιτόκιο 3,1% με 3,3% από 4,625% της προηγούμενης έκδοσης.
Είναι πιθανό το ελληνικό δημόσιο να βγει στις αγορές προς τα τέλη Ιανουαρίου 2019 και όχι γενικώς μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2019.

-Κάποια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση αναμένεται προσεχώς που θα καταδείξει ότι κάποια τράπεζα είναι στοχοπροσηλωμένη ότι και να λένε κάποιοι....

- Σε μια τράπεζα η εταιρία που ανέλαβε την διάθεση NPEs έφθασε να ζητάει προμήθεια 35%...

-Είναι οριστικό η πρόταση της ΤτΕ δεν περπατάει, η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τον SSM για το Ιταλικό μοντέλο...όσον αφορά τα NPEs των τραπεζών

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS