Κίνα: Αύξηση του επιτοκίου στη διατραπεζική αγορά χρήματος

Κίνα: Αύξηση του επιτοκίου στη διατραπεζική αγορά χρήματος
Η κινεζική κεντρική τράπεζα δεν προχώρησε σε χρηματοδότηση των τραπεζών - με τη μέθοδο του reverse repo που χρησιμοποιεί -
Η κινεζική κεντρική τράπεζα δεν προχώρησε σε χρηματοδότηση των τραπεζών - με τη μέθοδο του reverse repo που χρησιμοποιεί - για 35η εργάσιμη ημέρα, το μεγαλύτερο διάστημα από τις αρχές του 2016, αναφέροντας ότι υπάρχει εύλογη και επαρκής ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Σήμερα δεν υπήρχαν ωριμάνσεις reverse repo.
To reverse repo είναι η μέθοδος παροχής ρευστότητας, κατά την οποία η κεντρική τράπεζα αγοράζει χρεόγραφα από τις εμπορικές τράπεζες με συμφωνία να τα πουλήσει και πάλι στο μέλλον.
Στη διατραπεζική αγορά, σημειώθηκε σήμερα αύξηση του επιτοκίου για διάρκεια μίας ημέρας που δανείζονται μεταξύ τους οι τράπεζες (Shanghai Interbank Offered Rate ή Shibor)κατά 9,5 μονάδες βάσης στο 2,519%.
Το διατραπεζικό επιτόκια για δάνεια ενός μήνας αυξήθηκε 2,6 μονάδες βάσης στο 2,9%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS