Πρόστιμο 15.000 ευρώ από την Επ. Κεφαλαιαγοράς στην Deutsche Bank London για ανοιχτές πωλήσεις στην ΕΤΕ

Πρόστιμο 15.000  ευρώ από την Επ. Κεφαλαιαγοράς στην Deutsche Bank London για ανοιχτές πωλήσεις στην ΕΤΕ
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 15.000 ευρώ στην Deutsche Bank London για ανοιχτές πωλήσεις στην Εθνική
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 833/13.12.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στο νομικό πρόσωπο DEUTSCHE BANK AG LONDON, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις 13.097.042 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ +1,21% της Ελλάδος, κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS