Πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 8,2 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 2018

Πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 8,2 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 2018
Μεγάλα πρόστιμα για το σκάνδαλο της Folli Follie ενώ αναγκάστηκε να βάλει «λουκέτο» και σε τρεις χρηματιστηριακές εταιρείες
Για μία ακόμη χρονιά δεν έλειψε η επιβολή ποινών για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας όπως χειραγώγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η χρονιά που φεύγει έχει στιγματιστεί από το σκάνδαλο της Folli Follie όπου τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή ήταν μεγάλα, ενώ και σε πολλά φυσικά πρόσωπα, εκπροσώπους χρηματιστηριακών εταιρειών και εισηγμένες τα πρόστιμα ήταν επίσης σημαντικά.
Εκτός της Folli Follie, μέσα στο 2018 οι εποπτική αρχή έκλεισε και τρεις χρηματιστηριακές εταιρείες.
Συνολικά τα πρόστιμα ανέρχονται στα 8,25 εκατ. ευρώ με περισσότερα από τα μισά να αφορούν στη Folli Follie.
Πιο συγκεκριμένα τον Αύγουστο επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4,02 εκατ. ευρώ στην εταιρεία και σε εννέα φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις  της απαγόρευσης χειραγώγησης της Αγοράς, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 και για παραβάσεις των σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων.
Τα φυσικά πρόσωπα προέβησαν σε χειραγώγηση της Αγοράς καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους 242,5 εκ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στα ταμειακά διαθέσιμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2017.
Τον Σεπτέμβριο επανήλθε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επέβαλε πρόστιμο 300 χιλ. ευρώ στην εταιρεία για παράβαση των διατάξεων σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων, πέραν αυτών που σχετίζονται με τα ταμειακά διαθέσιμα, που αφορούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2017.
Το 2018 ξεκίνησε με την ανάκληση της GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, λόγω εκτεταμένης χρήσης κεφαλαίων επενδυτών και σημαντικών λοιπών οργανωτικών παραβάσεων που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές.
Τον Ιούνιο έκλεισε την «ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και τον Σεπτέμβριο την  ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Αναλυτικά τα πρόστιμα έχουν ως εξής:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AEΠΕΥ» .
Επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1.410.000 ευρώ σε δύο νομικά πρόσωπα και εβδομήντα ένα φυσικά πρόσωπα για συναλλαγές στην «ΙΑΣΩ ΑΕ».
Επιβολή προστίμου ύψους 10.000  ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιβολή προστίμου ύψους 5.000,ευρώ στην «ALPHA BANK».
Επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Επιβολή προστίμου ύψους 116.500 ευρώ στην ELLIOT INTERNATIONAL LP.
Επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 21.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».
Επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 10.000 στην «ALPHA BANK»,
Επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
Επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Πέτσιο, της Spider.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 42.000 ευρώ για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. για συναλλαγές και συγκεκριμένα, 30.000 ευρώ στην ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ, και 12.000 ευρώ στον κ. Ιωάννου Κωνσταντίν.
Επιβολή προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στην DROMEUS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND για συναλλαγές στο Ιατρικό Αθηνών.
Επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 18.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. .
Επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ .
Επιβολή προστίμων 12.000 ευρώ στον κ. Βίκτωρα Ρέστη και πρόστιμο 3.000 στην ελεγχόμενη από αυτόν εταιρία BENBAY LIMITED για συναλλαγές στην Τηλέτυπος.
Επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ  και  3.000 ευρώ σε Αθ.Χατζηιωάννου και άλλα τόσα σε Τράπεζα Κύπρου για μη γνωστοποίηση μεταβολής συμμετοχής στην ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ .
Επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου .
Επιβολή προστίμων ύψους 4.500 ευρώ σε πρόσωπα που συνδέονται με τη NEXANS HELLAS Α.Β.Ε.
Επιβολή προστίμου 1.500 στην εταιρεία LINNAEUS PARTNERS CAPITAL B.V.
Επιβολή προστίμων 55.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για συναλλαγές στη MIG.
Επιβολή προστίμου 15.000 ευρώ στην NUNTIUS XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.
Επιβολή προστίμου 8.000 ευρώ στην ΕUROMEDICA

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στην εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» .
Επιβολή προστίμων 46.000 ευρώ σε τρία αλλοδαπά νομικά λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Επιβολή προστίμου 10.000 στην KADORA INVESTMENTS SA για ανοικτές πωλήσεις στην Εθνική Τράπεζα
Επιβολή προστίμου 15.000 ευρώ στην τράπεζα ALPHA BANK.
Επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.
Επιβολή προστίμου σε τέσσερις εταιρείες λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών, επιβολή προστίμου 3.000 στον κ. Βασίλειο Φουρλή, 1.000 ευρώ στην «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» και 1.000  ευρώ στον κ. Ευάγγελο Γαλανάκο.

ΜΑΙΟΣ

Επιβολή προστίμου 295.000 ευρώ σε τέσσερα νομικά και τρία φυσικά πρόσωπα για χειραγώγηση της αγοράς επί της μετοχής της ΑΧΟΝ.
Επιβολή προστίμου 12.000 στην ZEUXIS INNOVATIONS LTD ,  10.000 στον κ. Νικόλαο Μανωλίτση και 3.000 ευρώ στην SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ.
Επιβολή προστίμου ύψους 6.000 ευρώ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,  5.000 ευρώ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ , 2.000 ευρώ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και 2.000 ευρώ στην SIGNET Α.Ε.Ε.Δ..
Επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 180.000 σε εννέα φυσικά πρόσωπα για  χειραγώγησης της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την διαδικασία πώλησης της θυγατρικής Intracom Telecom.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Πρόστιμο 100.000 στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., 60.000 ευρώ στην ATLANTIC MARKETING RESEARCH ΙΚΕ, 25.000 ευρώ στην EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και επιβολή προστίμων σε δύο αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για διενέργεια ανοιχτών πωλήσεων.
Επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ και 3.000 ευρώ στον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, μέλους Δ.Σ. της QUEST.
Πρόστιμο 60.000 στον κ. Αναστασίου Κωνσταντίνο, λόγω παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς άδεια.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 4.020.000 εκατ. ευρώ στην FOLLI FOLLIE και σε εννέα φυσικά πρόσωπα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Επιβολή προστίμου ύψους 348.000 στην ΗSBC BANK PLC και 300.000 ευρώ στην FOLLI FOLLIE.
Επιβολή προστίμου 50.000 στην EUROBANK ASSET MANAGEMENT.
Επιβολή προστίμου 20.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., 20.000 ευρώ  στην εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ» και 3.000 ευρώ στην «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.Ε.Π.Ε.Υ.» .

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Την επιβολή προστίμου ύψους 200.000 ευρώ στον κ. Γεώργιο Κολοκοτρώνη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητές της και 100.000 ευρώ στον κ. Δημήτριο Φίλιππα, Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Επιβολή προστίμου ύψους 60.000 ευρώ στον κ. Ιωάννη Δαβερώνα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και 40.000 ευρώ στον κ. Χρήστο Δαβερώνα, Πρόεδρο.
Επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ στην ΕΛΛΑΣΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ., 10.000 ευρώ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και 5.000 ευρώ στην ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στην εταιρία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 3.000 ευρώ στην  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Επιβολή προστίμου 7.000 ευρώ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  5.000 ευρώ στην INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και 65.000 ευρώ στη «MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Επιβολή προστίμου 15.000 στη DEUTSCHE BANK AG LONDON, για ανοιχτές πωλήσεις 13.097.042 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS