Περίπου ένα δισ. ευρώ φόρους μαζεύει για το κράτος η «Παπαστράτος»

Περίπου ένα δισ. ευρώ φόρους μαζεύει για το κράτος η «Παπαστράτος»
Τα IQOS και η παρέμβαση της στην οικονομία
Σε νέα μονοπάτια βαδίζει η «Παπαστράτος» καθώς χτίζει τη νέα  εποχή  …μια ζωή χωρίς τσιγάρο φέρνοντας στη θέση του το IQOS  απαλλαγμένο από τις βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου.
Η στρατηγική της Παπαστράτος να «στρίψει» το καράβι από την παραδοσιακή αγορά  των προϊόντων καπνού δίνει την ευκαιρία στους θεριακλήδες καπνιστές να περάσουν στο IQOS το οποίο μέχρι σήμερα παρουσιάζει ικανοποιητικού ρυθμούς ανάπτυξης.
Το μερίδιο αγοράς φθάνει στο 5% για όλα τα προϊόντα εναλλακτικού καπνίσματος.
Οι πελάτες της IQOS ανέρχονται σε 150.000 με την προοπτική να ενισχυθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια.
Ο πρόεδρος και διευθύνων  σύμβουλος της «Παπαστράτος» κ. Χρήστος Χαρπαντίδης μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέλυσε το οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας στην οικονομία και τη συνεισφορά της στην κοινωνία.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ζήτησε σταθερό φορολογικό πλαίσιο ενώ ο αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Ιάκωβος Καργαρώτος ανέφερε ότι η Ιταλία προχώρησε στη μείωση φορολογίας στο 25%  από 50%  που ήταν μέχρι πρότινος για τα εναλλακτικά προϊόντα καπνίσματος  επισημαίνοντας ότι εγκαινιάζει μια νέα πολιτική χωρίς να την απασχολεί τα φορολογικά της έσοδα αφού θέτει άλλες προτεραιότητες.
Πάντως για τα ελληνικά δεδομένα τα φορολογικά  έσοδα είναι πρώτης προτεραιότητας καθώς στα κρατικά ταμεία μπαίνουν  περισσότερα από 3 δισ. ευρώ από τους παραδοσιακούς καπνιστές.
Η υψηλή φορολογία  στα καπνικά προϊόντα έχουν καταστήσει την Παπαστράτος τον καλύτερο άμισθο εισπράκτορα του κράτους.
Η εταιρεία παρουσίασε μεικτό τζίρο 1,2 δισ ευρώ  που την καθιστά την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία μετά τις δύο πετρελαϊκές (ΕΛΠΕ και Motor Oil) εκ του οποίου τα 937.165.693  ευρώ αφορούσαν έσοδα του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καπνού και τον ΦΠΑ.
Ο καθαρός τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 262.834.307 ευρώ τα 2017 έναντι 291,63 εκατ ευρώ το 2016.  
Οι επενδύσεις της «Παπαστράτος»  ανήλθαν στo 1 δισ.  ευρώ το διάστημα 2003 - 2017 με την εταιρεία μεταξύ άλλων  επένδυσε σε νέες γραμμές παραγωγής για το IQOS.  
O κ. Χρήστος Χαρπαντίδης τόνισε ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύει η εταιρεία έχει πολλαπλασιαστική αξία και φθάνουν τα 2,3 ευρώ  για την οικονομία.
Πιο αναλυτικά 50.000 οικογένειες  έχουν σημαντικά οφέλη από την δραστηριότητα της εταιρείας.
Συνολικά 13.000  καπνοπαραγωγοί   καλλιεργούν  145.000  στρέμματα καπνού.
 Ο αριθμός των εργαζόμενων έχει ανέλθει σε 900 άτομα  σημειώνοντας αύξηση  κατά  25%  σε σχέση  με το 2016.
Η 1 θέση εργασίας  της Παπαστράτος  συντηρεί 2,5  θέσεις  εργασίας με  το  ετήσιο κόστος  μισθοδοσίας  να φθάνει τα 30 εκατ. ευρώ και  μαζί  με τις  παροχές  ύψους  2,5  κατ. ευρώ  προς τους εργαζόμενους  το 2017.  
Η διοίκηση της Παπαστράτος έδωσε έμφαση  στη χρήση  ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές πηγές  όπως είναι οι ΑΠΕ  με αποτέλεσμα να μειωθούν  οι ρύποι στην ατμόσφαιρα κατά 85%.  

Νικος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr  
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS