ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 5,0073% ανήλθε το ποσοστό των ιδίων μετοχών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 5,0073% ανήλθε το ποσοστό των ιδίων μετοχών
Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα μετά την συναλλαγή της 2/1/2019: 5.178.692, ήτοι ποσοστό 5,0073%
Άνω του ορίου του 5% αβήλθε το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατλεχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνωστοποίησε ότι κατόπιν συναλλαγής αγοράς ιδίων μετοχών στις  2/1/2019,  το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία άμεσα αλλά και έμμεσα, μέσω των μετοχών που κατέχουν Θυγατρικές της Εταιρείες, ανήλθε του ορίου του 5%.
Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα,  πριν την συναλλαγή: 3.828.652   ήτοι ποσοστό  3,7019 % του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ πριν την συναλλαγή: 688.205, ήτοι ποσοστό 0,6654% του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ πριν την συναλλαγή: 616.835, ήτοι ποσοστό 0,5964% του μετοχικού κεφαλαίου
Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα πριν την συναλλαγή 5.133.692, ήτοι ποσοστό 4,9638%
Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, μετά την συναλλαγή της 2/1/2019: 3.873.652 ήτοι ποσοστό 3,7454%
Ο αριθμός ιδίων μετοχών στην κατοχή θυγατρικών παραμένει αμετάβλητος.
Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα μετά την συναλλαγή της 2/1/2019: 5.178.692, ήτοι ποσοστό 5,0073%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS