Τορπίλη δικαστικών προσφυγών στο πλάνο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ

Τορπίλη δικαστικών προσφυγών στο πλάνο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ
ΕΛΤΑ: Βροχή ασφαλιστικών μέτρων κατά υποχρεωτικών συνταξιοδοτήσεων - Με προσωρινές διαταγές παραμένουν στην εταιρία εργαζόμενοι που έχουν προσφύγει
Σε κλοιό δικαστικών προσφυγών βρίσκεται η διοίκηση των ΕΛΤΑ στην προσπάθεια που καταβάλει για μείωση του μισθολογικού κόστους.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές λίγες ημέρες πριν δημοσιοποιηθεί το πλάνο αναδιάρθρωσης της PricewaterHouse το οποίο πέραν της αναδιάρθρωσης του δικτύου βασίζεται και στο περιορισμό της μισθολογικής δαπάνης έχουν υποβληθεί δεκάδες προσφυγές από εργαζόμενους με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που η εταιρία τους κοινοποίησε υποχρεωτική αποχώρηση κάνοντας χρήση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.
Ειδικότερα με εγκύκλιο που εκδόθηκε τον Οκτώβριο τα ΕΛΤΑ καλούσαν σε αποχώρηση εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος ηλικίας και είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης, έως την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Με την αποχώρηση οι εργαζόμενοι θα λάμβαναν το ποσό των 30.000 ευρώ ως αποζημίωση όπως προβλέπεται από την επιχειρησιακή σύμβαση ενώ όσοι δεν είχαν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα μπορούσαν να παραμείνουν έως ότου τα θεμελιώσουν προσκομίζοντας τις σχετικές βεβαιώσεις από τον ΕΦΚΑ.
Στην εγκύκλιο ανταποκρίθηκαν περί τους 150 εργαζόμενοι οι οποίοι ζήτησαν να αποχωρήσουν πριν την παρέλευση της προθεσμίας καθώς είχαν ώριμα συνταξοοδοτικά δικαιώματα.
Ωστόσο περί τους 70 εργαζόμενοι δεν ανταποκρίθηκαν και η εταιρία με εξώδικη πρόσκληση του γνωστοποίησε τη λύση σύμβασης λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.
Περί τους 50 εργαζόμενους υπέβαλαν ασφαλιστικά μέτρα ζητώντας την έκδοση προσωρινής διαταγής ώστε να παραμείνουν στην εργασία τους μέχρι την έκδοση απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων.
Οι αποφάσεις που έχουν βγει μέχρι στιγμής δικαιώνουν τους εργαζόμενους καθώς εκδίδονται προσωρινές διαταγές ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν στην εργασία τους.
Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αποδοθεί και οι αποζημιώσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται επιπλοκή στον τρόπο διαχείρισης των υποθέσεων από τα ΕΛΤΑ.
Μεταξύ των εργαζομένων που έχουν προσφύγει περιλαμβάνονται και 7 συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα ΕΛΤΑ γεγονός που εγείρει ερωτήματα αν και κατά πόσο τελικά η εξυγίανση της επιχείρησης που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης αφορά όλους τους άλλους εργαζόμενους πλην συνδικαλιστών.
Νομικοί κύκλοι πάντως δεν θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο να κερδίσουν τα ασφαλιστικά μέτρα οι προσφεύγοντες λόγω των διατάξεων του νόμου για τους συντελεστές αναπλήρωσης και τα σαράντα έτη εργασίας.
Σε μια τέτοια περίπτωση το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ θα εφαρμοστεί δυσχερώς χωρίς να αποκλείεται η διοίκηση να προσφύγει στο μέτρο των απολύσεων προκειμένου να υλοποιήσει το πλάνο αναδιοργάνωσης της πολύπαθης επιχείρησης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS