Οι αξιολογήσεις των διοικήσεων των εταιριών του Υπερταμείου και τα παραμύθια της Χαλιμάς

Οι αξιολογήσεις των διοικήσεων των εταιριών του Υπερταμείου και τα παραμύθια της Χαλιμάς
Ποιος έλεγε την αλήθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Υπερταμείο;- Οι δεσμεύσεις για προϋπολογισμούς το 2019 και οι αδέσμευτες αλλά κομματικά διορισμένες διοικήσεις
Τρεις ημέρες πριν τη λήξη του 2018 (28 Δεκεμβρίου) η ΕΕΣΥΠ το περίφημο υπερταμείο προχώρησε στη δημοσίευση της αναφοράς του τρίτου τριμήνου που υποτίθεται ότι αποτελούν οικονομικές καταστάσεις.
Η ΕΕΣΥΠ αναφέρει ότι  ζήτησε από τις μη εισηγμένες θυγατρικές όπου είναι μέτοχος πλειοψηφίας, την κατάρτιση προϋπολογισμών για το έτος 2019 και ότι θα ακολουθήσουν αναφορές προόδου σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Δηλώνει ότι συζήτησε με τις θυγατρικές το πλαίσιο των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών αναφορών, και συγκεκριμένα ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που θα συνοδεύουν την ετήσια έκθεση, θα ετοιμάζονται με βάση τα ΔΠΧΑ και θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από την ΕΕΣΥΠ.
Αντίστοιχα, οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις που θα συνοδεύουν την εξαμηνιαία έκθεση, θα ετοιμάζονται βάσει των διατάξεων των ΔΠΧΑ όσον αφορά την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση και ειδικότερα, θα ετοιμάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 34.
Οι Ετήσιες και οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις & Εκθέσεις θα συνοδεύονται από εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Επιπλέον, οι ανωτέρω αναφορές θα περιέχουν μεταξύ άλλων εκθέσεις πεπραγμένων, πορεία εκτέλεσης Στρατηγικού και Επενδυτικού Σχεδίου, θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κ.α.
Βέβαια το Υπερταμείο ξέχασε να αναφέρει τρεις μέρες πριν τη λήξη του 2018 πόσες από τις μη εισηγμένες εταιρίες που ελέγχει και διοικούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από διορισμένες με κομματικά κριτήρια διοικήσεις ικανοποίησαν τις απαιτήσεις για σύνταξη προϋπολογισμού αλλά και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για εκείνες που δεν ανταποκρίθηκαν.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότερες εκ των διοικήσεων δεν ανταποκρίθηκαν.
Παράλληλα εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από τις 16 Απριλίου του 2018 η ΕΕΣΥΠ αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, επιλέγοντας μετά από διαγωνιστική διαδικασία εξωτερικό σύμβουλο.
Ο έμπειρος κατά ΕΕΣΥΠ σύμβουλος τον οποίο δεν ανακοινώνει όπως δεν παρέχει στοιχεία για τις διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολούθησε για την πρόσληψή του άραγε τι κάνει μετά από τόσους μήνες
Επισημαίνεται στην έκθεση συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Ιούνιο αναφερόταν πως η αντικατάσταση από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας των διοικητικών συμβουλίων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας βρίσκεται προ των πυλών.
Μάλιστα υπήρχε η αναφορά πως «με την αρωγή εξωτερικών συμβούλων έχει ολοκληρωθεί η έκθεση αξιολόγησης των διοικήσεων των δύο εταιρειών, γεγονός που θα διαδεχτεί, το αμέσως προσεχές διάστημα, την αντικατάστασή τους».
Και το ερώτημα είναι αν τίθεται θέμα εξαπάτησης των στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή απλά η Ευρωπαϊκή συνήργησε στο να εξαπατηθούν οι έλληνες πολίτες καθώς καμία αλλαγή δεν έγινε.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS