Γιατί δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο της Ιταλικής Banca Carige στην Ελλάδα…και γιατί δεν μπορεί να συνδεθεί η πώληση NPEs με Tier 2

Γιατί δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο της Ιταλικής Banca Carige στην Ελλάδα…και γιατί δεν μπορεί να συνδεθεί η πώληση NPEs με Tier 2
Γιατί δεν μπορεί να συνδεθεί η πώληση NPEs με tier 2;
Η υπόθεση της Ιταλικής τράπεζας Banca Carige δεν μπορεί να επαναληφθεί στην Ελλάδα.
Πρωτίστως να εξηγήσουμε τι έχει συμβεί με αυτή την τράπεζα.
Διαθέτει 23,9 δισεκ. ενεργητικό δηλαδή είναι η μισή μιας συστημικής τράπεζας στην Ελλάδα από τις 4 μεγάλες.
Είχε στο 9μηνο του 2018 ζημίες 188 εκατ ευρώ ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής της επάρκειας ανέρχεται στο 14,2% με το SREP 13,125%.
Τα NPEs διαμορφώνονται σε 27,5% και το coverage ratio ο δείκτης κάλυψης NPEs με προβλέψεις ανέρχεται στο 53,7% πάνω από τον μέσο όρο στην Ελλάδα.
Επίσης η Banca Carige είχε επενδύσει μόλις το 75% των κεφαλαίων της σε κρατικά ομόλογα της Ιταλίας, είχε την μικρότερη έκθεση καθώς άλλες τράπεζες έχουν έκθεση 380%...
Τι συνέβη με αυτή την τράπεζα.
Χρειαζόταν νέα κεφάλαια 400 εκατ ευρώ αλλά ο βασικός μέτοχος σχεδόν σαμπόταρε την προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίων.
Μετά από συνεχείς παρατάσεις η Ιταλική Κεντρική Τράπεζα και η ΕΚΤ ουσιαστικά όρισε επιτρόπους αντικαθιστώντας το μεγαλύτερο μέρος του διοικητικού συμβουλίου.
Ταυτόχρονα η Ιταλική κυβέρνηση με νομοθετικό διάταγμα έκτακτης ανάγκης επανέφερε ένα μέτρο που υιοθετήθηκε στο παρελθόν για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες, εξασφαλίζοντας τα ομόλογα που θα εκδώσει η Baca Carige καθώς και τα κεφάλαια που μπορεί να δανειστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας.
Το διάταγμα δίνει επίσης στην Carige την επιλογή να υποβάλει αίτηση για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο ενός προγράμματος "προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης" που χρησιμοποιήθηκε και για την Monte dei Paschi αλλά η Carige ανέφερε ότι δεν χρειάζεται προληπτική ανακεφαλαιοποίηση.
Οι ευρωπαϊκοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων επιτρέπουν σε μια τράπεζα να λαμβάνει κρατικά κεφάλαια για να καλύψει ένα υποθετικό κεφαλαιακό έλλειμμα σε ένα σενάριο σοκ.
Η Carige δεν είχε καλά αποτελέσματα στο stress tests είχε εμφανίσει στο δυσμενές σενάριο core tier 1 δηλαδή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 5,5%.
Εξαιτίας των δεκαετιών κακοδιαχείρισης και της υπερβολικής έκθεσης στην υποβαθμισμένη τοπική οικονομία, η Carige είχε εμφανίσει σωρευμένες ζημίες 1,5 δισεκ. από το 2014 λόγω προβληματικών δανείων.
Η Banca Carige είχε αντλήσει 2,2 δισεκ. σε κεφάλαια σε ΑΜΚ αλλά η αξία της στο χρηματιστήριο είναι μόλις 84 εκατ ευρώ.
Οι ιταλικές τράπεζες τον Νοέμβριο 2019 αποφάσισαν να στηρίξουν την Banca Carige μέσω ομολογιακού tier 2 ύψους 320 εκατ ευρώ.
Ωστόσο, ο βασικός μέτοχος της Banca Carige, η οικογένεια Malacalza, είχε αναφέρει ότι θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους μέχρι 400 εκατομμυρίων ευρώ.
Ωστόσο η οικογένεια Malacalza που δραστηριοποιείται στον χάλυβα ανέφερε ότι για να επενδύσει νέα κεφάλαια θέλει περισσότερη σαφήνεια στο μέλλον της τράπεζας.
Πάντως είναι πιθανό τα ομολογιακά της Banca Carige να μετατραπούν σε μετοχές της τράπεζας στο πλαίσιο εξυγίανσης.

Γιατί δεν μπορεί να επαναληφθεί το φαινόμενο Carige στην Ελλάδα;

Η υπόθεση Banca Carige έχει τρία σκέλη
1)Αδυναμία ή άρνηση των βασικών μετόχων να επενδύσουν νέα κεφάλαια
2)Οριακοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ συνολικού δείκτη και SREP δηλαδή αξιολόγηση δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
3)Κρατική βοήθεια μέσω ομολογιακών και δυνητικά προληπτική ανακεφαλαιοποίηση.
Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι υπάρχουν τράπεζες στην Ελλάδα που λειτουργούν οριακά.
Όμως δεν τίθεται θέμα προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης.
Το ζήτημα της κρατικής ενίσχυσης επίσης έχει αποκλειστεί αν και θα μπορούσε υπό όρους να εξεταστεί.
Ειδικά για την Ελλάδα φαίνεται ότι ο SSM, η ΕΚΤ και η ΤτΕ στηρίζουν τις τράπεζες, δίνουν χρόνο και κυρίως ελαστικοποιούν παραδοχές ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα.
Ωστόσο το ζήτημα της κρατικής βοήθειας μέσω ομολόγων και άλλων μηχανισμών παροχής ρευστότητας δεν θεωρείται ταμπού στην Ιταλία.
Να σημειωθεί ότι η Carige έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14,2%...


Γιατί δεν μπορεί να συνδεθεί η πώληση NPEs με tier 2;

Το bankingnews κατά καιρούς έχει αναφερθεί πολύ διεξοδικά στα σχέδια ορισμένων τραπεζών να αντλήσουν κεφάλαια μέσω tier πουλώντας NPEs και δίδοντας και την διαχείριση προβληματικών δανείων.
Έχουμε αναφερθεί με συγκεκριμένα σχέδια και σε συγκεκριμένα ονόματα ενδιαφερομένων.
Ας υποθέσουμε ότι μια τράπεζα θέλει να καλύψει ένα ομολογιακό tier 2 ύψους 500 εκατ ευρώ και συνδυάζει πώληση 3 δισεκ. NPEs και διαχείριση άλλων 8 ή 10 δισεκ. συνολικά έως 13 δισεκ.
Αυτή η πρόταση δεν μπορεί να περάσει από τον SSM, όσο και να κάνει τα στραβά μάτια δεν μπορεί η εποπτική αρχή να δώσει το πράσινο φως σε μια συναλλαγή τέτοιου είδους.
Στην Attica bank πέρασε…γιατί η υπόθεση αξιολογήθηκε από την ΤτΕ ενώ στις συστημικές τράπεζες η κατάσταση είναι διαφορετική.
Πρακτικά δεν μπορεί να συνδεθεί πώληση NPEs με κάλυψη ομολογιακού tier 2.
Χρειάζεται άλλη φόρμουλα και αυτή η φόρμουλα βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης.  
Επίσης πρέπει να εξεταστεί ποιος είναι ο υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής, υπάρχουν funds τα οποία έχουν επιθετική στρατηγική και ίσως αυτό θα πρέπει να σταθμιστεί από τους επόπτες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS