Μείωση επιτοκίου στο 0,67% στη δημοπρασία 3μηνων εντόκων - Αντλήθηκαν 813 εκατ. ευρώ

Μείωση επιτοκίου στο 0,67% στη δημοπρασία 3μηνων εντόκων - Αντλήθηκαν 813 εκατ. ευρώ
Ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,83
Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας τριών μηνών, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 0,67%.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.142 εκατομμυρίων, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,83 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα¬σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου¬ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

9 Ιανουαρίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

7 Νοεμβρίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

625

2. Ύψος προσφορών

1.142

1.168

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,83

1,87

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

812,5

5. Απόδοση

0,67%

0,71%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,830

99,822

7. Cut – off ratio

54%

97%


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS