Ανοδικά κινείται η Ιντρακόμ στο ΧΑ – Μια ματιά στα θεμελιώδη

Ανοδικά κινείται η Ιντρακόμ στο ΧΑ – Μια ματιά στα θεμελιώδη
Βάσει αποτελεσμάτων εξαμήνου η μετοχή διαπραγματεύεται με p/bv μόλις 0,20 αφού η καθαρή θέση στη λήξη του πρώτου εξαμήνου ήταν στα 254 εκατ. ευρώ
Άνοδο έως και 8,40% κατέγραφε νωρίτερα η μετοχή της Ιντρακόμ στη σημερινή συνεδρίαση με καλό όγκο συναλλαγών με βάση και τι συμβαίνει συνολικά στο ταμπλό από πλευράς τζίρου.
Συνολικά έχουν γίνει συναλλαγές 89 χιλ. τεμαχίων και η μετοχή βρίσκεται στα 0,6650 ευρώ που δίνει αποτίμηση 50,5 εκατ. ευρώ.
Βάσει αποτελεσμάτων εξαμήνου η μετοχή διαπραγματεύεται με p/bv μόλις 0,20 αφού η καθαρή θέση στη λήξη του πρώτου εξαμήνου ήταν στα 254 εκατ. ευρώ.
Στις τελευταίες χρήσεις παρατηρείται πως η προσπάθεια βελτίωσης της διάρθρωσης του ισολογισμού από τη διοίκηση έχει αποτελέσματα και πολλοί θεωρούν τη μετοχή turnaround story.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονταν στα 465,6 εκατ. ευρώ εκ των οποίων δανειακές είναι τα 200 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος μείωσε στο εξάμηνο το ύψος των συνολικών δανείων και τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 85 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι ο καθαρός δανεισμός είναι στα 115 εκατ. ευρώ, άρα η μόχλευση είναι πλέον χαμηλή.
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 200,7 εκατ. ευρώ από 197,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ήταν στα 1,8 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ.
Λόγω όμως φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας οι ζημιές ανήλθαν στις 799 χιλ. ευρώ από κέρδη 69 χιλ. ευρώ.
Στο εξάμηνο υπήρχαν απαιτήσεις 253 εκατ. ευρώ και αποθέματα 38 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS