Σπύρου: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σπύρου: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Σπύρου: Η ΓΣ αποφάσισε τη μη εκλογή νέου ΔΣ
Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 συνήλθε στα γραφεία της έδρας της, η Επαναληπτική, µετά από αναβολή, Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
 Αποφασίστηκε με απαρτία 57,74%  και ομόφωνη πλειοψηφία η μη εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς η εταιρία θα  συνεχίσει την εκπροσώπησή της από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 30/06/2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS