Το Πεκίνο στρέφεται το 2019 στις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες και τις επενδύσεις εντός της κινεζικής αγοράς

Το Πεκίνο στρέφεται το 2019 στις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες και τις επενδύσεις εντός της κινεζικής αγοράς
Εφαρμογή πολιτικών περαιτέρω οικονομικού ανοίγματος της κινεζικής αγοράς
Την πολιτική της οικονομικής φιλελευθεροποίησης και ανοίγματος των αγορών του, μέσα στο 2019 αναμένεται να συνεχίσει το Πεκίνο.
Στόχος είναι να βελτιωθεί  η ανταγωνιστικότητα του αναφερόμενου τομέα, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή ελέγχου του τραπεζικού κι ασφαλιστικού τομέα της χώρας.
Οι αρμόδιες οικονομικές αρχές θα εξετάζουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για την εφαρμογή πολιτικών περαιτέρω οικονομικού ανοίγματος της κινεζικής αγοράς, δίνοντας έμφαση στους ξένους ασφαλιστικούς φορείς και στην συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις που υπάρχουν για την δραστηριοποίηση τους εντός της Κίνας.
Το Πεκίνο προσανατολίζεται προς την ίδρυση υποκαταστημάτων από τις ξένες ασφαλιστικές εταιρίες και την υλοποίηση επενδύσεων στην κινεζική αγορά, αλλά είναι ανοιχτό και στην είσοδο διεθνών επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και της αντίστοιχης τεχνολογίας.


bankingnews.gr

BREAKING NEWS