Ενάντια στο νόμο για την καθολική υπηρεσία η μελέτη της PwC για τα ΕΛΤΑ - Πως θα μειωθεί το κόστος

Ενάντια στο νόμο για την καθολική υπηρεσία η μελέτη της PwC για τα ΕΛΤΑ - Πως θα μειωθεί το κόστος
Ο κίνδυνος νέας συρρίκνωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και η … εναλλακτική του Υπουργού
Στον «αέρα» βρίσκεται η μελέτη της PwC για την αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ που παρουσιάστηκε στο ΔΣ  και αναμένεται στην τελική του μορφή να κατατεθεί επισήμως στις 24 του μήνα.
 Και αυτό διότι η βασική σύλληψη της εταιρίας για την εξοικονόμηση κόστους με τη μείωση προσωπικού κατά περίπου 900 από τα 1800 που προτείνεται να απολυθούν «πατά» σε πρακτική η οποία αντίκειται στη νομοθεσία περί της παροχής καθολικής υπηρεσίας. Ειδικότερα η PwC προτείνει η διανομή και η συλλογή των αντικειμένων να γίνεται κάθε δεύτερη ημέρα αντί κάθε ημέρα όπως είναι σήμερα γεγονός που θα μειώσει τις ανάγκες για προσωπικό κατά περίπου 900 άτομα.
Ωστόσο ο νόμος 4053/2012 είναι απολύτως σαφής για το ακριβώς συνιστά την καθολική υπηρεσία. Ειδικότερα στο άρθρο 6 του νόμου προβλέπεται ότι
Το δικαίωμα των χρηστών να λαμβάνουν τις καθολικές υπηρεσίας εξασφαλίζεται:
α) Με τον καθορισμό της πυκνότητας των σημείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής, με βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες.
β) Με την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών.
γ) Με την πραγματοποίηση μιας (1) περισυλλογής και μιας (1) διανομής την ημέρα στην οικία ή έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου τουλάχιστον, ή, κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η πρόταση της PwC προσκρούει στον ίδιο το νόμο αλλά και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που επιβάλει την 1 περισυλλογή και 1 διανομή την ημέρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας εξασφαλίζει ένα επαρκές σύνολο σημείων πρόσβασης των χρηστών σε όλη την Επικράτεια για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Διαθέτει ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης περισυλλογής της αλληλογραφίας για κάθε 1.000 κατοίκους στις αστικές περιοχές και ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης σε κάθε οικισμό στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Με τον περιορισμό του δικτύου κατά 200 καταστήματα και εφ όσον δεν συναφθούν άλλου είδους συνεργασίες (franchising) δημιουργείται ένα ακόμα ζήτημα κάλυψης της νομοθεσίας για τα σημεία πρόσβασης.
Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν το σχέδιο της PwC ουσιαστικά έχει ως στόχο να μην παρέχουν καθολική υπηρεσία τα ΕΛΤΑ. Αν όμως συμβεί αυτό τότε είναι προφανές ότι θα χαθεί πολύτιμο πελατολόγειο με άμεσες συνέπειες. Ότι μπορεί να συμβεί είναι απολύτως βέβαιο καθώς ο νόμος προβλέπει ότι με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού «ορίζεται ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που παρέχει την καθολική υπηρεσία στο σύνολο της Επικράτειας και ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 59/2007 (Α΄ 63). Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί την ταυτότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας».

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS