Η κινητικότητα στα μικρά και το ερώτημα αν θα έχει διάρκεια – Η περίπτωση της Κορδέλλου

Η κινητικότητα στα μικρά και το ερώτημα αν θα έχει διάρκεια – Η περίπτωση της Κορδέλλου
Η μείωση των απαιτήσεων θα μπορούσε να φέρει μείωση των τραπεζικών βαρών και άρα μείωση των καταβαλλόμενων τόκων η οποία θα οδηγουσε σε βελτίωση των κερδών
Είναι γεγονός πως η συρρίκνωση των συναλλαγών και η διάλυση των χαρτοφυλακίων των μικρών επενδυτών μείωσε το ενδιαφέρον για εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Η απουσία εμπορευσιμότητας αλλά και η απουσία ενημέρωσης από πολλές μικρομεσαίες εταιρείες ευθύνονται επίσης για την αδιαφορία των επενδυτών προς τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Ωστόσο, τα θεμελιώδη αρκετών εταιρειών είναι ισχυρά και κατά καιρούς παρατηρούνται τοποθετήσεις.
Συνήθως αυτές εντοπίζονται αφού υπάρξει πρώτα μία αντίστοιχη κίνηση στα βαριά χαρτιά.
Στις τελευταίες συνεδριάσεις όμως εντοπίζεται κινητικότητα σε μικρές εταιρείες χωρίς να έχει προηγηθεί κίνηση στα βαριά ή χωρίς όπως αναφέρουν κάποιοι να υπάρχει λόγος.
Μεταξύ των μετοχών που παρατηρείται εσχάτως ενδιαφέρον είναι η Ρεβόιλ, η Κρέτα Φαρμς, η Ολυμπιακή Τεχνική, η Centric, η Αλουμύλ, η Κορδέλλου ή και η Λανακάμ.
Η Αφοί Κορδέλλου στη χθεσινή (16/1) συνεδρίαση ενισχύθηκε 9,55% και έκλεισε στα 0,3440 ευρώ.
Στην τιμή αυτή αποτιμάται μόλις 7,3 εκατ. ευρώ.
Η κρίση μείωσε τα μεγέθη της εισηγμένης τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται μία προσπάθεια να γυρίσει σε κέρδη.
Η καθαρή θέση στο εξάμηνο ήταν στα 18,8 εκατ. ευρώ άρα παίζει με χαμηλό p/bv, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις είναι στα 38,3 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές περίπου 17 εκατ. ευρώ.
Υπήρχαν αποθέματα 8,3 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις 22,5 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 21,9 εκατ. ευρώ από 23 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ήταν στις 74 χιλ. από 1,1 εκατ. ευρώ.
Λόγω φόρων η τελική γραμμή είχε ζημιές 115 χιλ. ευρώ από κέρδη 747 χιλ. ευρώ.
Υπήρχαν επίσης ταμειακά διαθέσιμα 2,5 εκατ. ευρώ.
Για το μέγεθος της εταιρείας τα χρηματοοικονομικά κόστη είναι υψηλά και η βελτίωση της τελικής γραμμής περνάει από την μείωση των απαιτήσεων.
Η βελτίωση του ρυθμού είσπραξης των απαιτήσεων θα μπορούσε να μειώσει τον τραπεζικό δανεισμό και να μειώσει τα χρηματοοικονομικά κόστη.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS