Υγεία: Αγορά 109.930 κοινών ονομαστικών μετοχών από την Hellenic Healthcare στις 18/1

Υγεία: Αγορά 109.930 κοινών ονομαστικών μετοχών από την Hellenic Healthcare στις 18/1
Την αγορά 109.930 κοινών ονομαστικών της μετοχών από την Hellenic Healthcare, έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ανακοίνωσε το Υγεία
Την αγορά 109.930 κοινών ονομαστικών της μετοχών από την Hellenic Healthcare, έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ανακοίνωσε σήμερα (21/1/2019) το Υγεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Hellenic Healthcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» δηλώνει ότι στις 18.1.2019, απέκτησε συνολικά 109.930 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Ανώνυμος Εταιρεία» έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS