Την εξαγορά της IBG από την Ireon Investmenst, συμφερόντων Βαρδινογιάννη, ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Την εξαγορά της IBG από την Ireon Investmenst, συμφερόντων Βαρδινογιάννη, ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Η εξαγορά δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποία αφορά
Την εξαγορά της IBG από την «IREON INVESTMENTS LTD», συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία, όπως επισημαίνει δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποία αφορά.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ.678/2019 απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την από 29/11/2018 (αριθ. πρωτ.7194) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την «IREON INVESTMENTS LTD», συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, των μετοχών που αντιστοιχούν:
α) στο 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της «Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (IBG) »
β) στο 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της «CPB ASSET MANAGEMENT» και στο
γ) 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «LAIKI FACTORS & FORFAITERS» μέσω της από 30.10.2018 Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών με το πιστωτικό ίδρυμα «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO.LTD»
Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 3959/201, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποία αφορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS