Η κυβέρνηση εισηγείται APS στην DGComp για τα NPLs με προμήθεια 2,6% (discount στο CDS) χωρίς κρατική βοήθεια… και η μάχη των επιτροπών

Η κυβέρνηση εισηγείται APS στην DGComp για τα NPLs με προμήθεια 2,6% (discount στο CDS) χωρίς κρατική βοήθεια… και η μάχη των επιτροπών
Με ρεαλιστικά κριτήρια μόνο η πρόταση APS ή Ιταλικό μοντέλο είναι πρακτικά βιώσιμη αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των προμηθειών.
Επιτροπή φαίνεται ότι θα συσταθεί – εξέλιξη λανθασμένη – για να αναλύσει και τις δύο προτάσεις το APS ή Ιταλικό μοντέλο και η πρόταση της ΤτΕ, που έχουν υποβληθεί για τα κόκκινα προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες και μετά την παρουσίαση της πρότασης της ΤτΕ στους θεσμούς στις 23 Ιανουαρίου 2019, για τα κόκκινα δάνεια θα συσταθεί επιτροπή που θα αξιολογήσει τις δύο προτάσεις και θα εισηγηθεί στην DGComp την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού την προτεινόμενη λύση για τα προβληματικά ανοίγματα (NPEs) ύψους 84 δισεκ. ευρώ.
Ο δρόμος που ακολουθείται ωστόσο αποτελεί χρονοτριβή αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να αποκλείσει τις εναλλακτικές για λόγους ασφαλείας.
Όμως πολύ καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι "το ορθό είναι να έρθουν στο τραπέζι όλες οι προτάσεις.
Γνωρίζουμε ότι η πρόταση της ΤτΕ θα θεωρηθεί state aid δηλαδή κρατική βοήθεια από την DGCom ενώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα.
Στην πρόταση της ΤτΕ η κυβέρνηση κάθε χρόνο πρέπει να επενδύει περίπου 700 εκατ – τόσα έχουν υπολογιστεί – στο SPV στην εταιρία ειδικού σκοπού.
Το Ιταλικό μοντέλο έχει λειτουργήσει και έχει εγκριθεί από την DGComp".

Ποια είναι τα δεδομένα;

Το APS (Asset Protection Sheme) ή ιταλικό μοντέλο όπου θα τιτλοποιηθούν 15 με 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια με έκδοση τραπεζικών ομολόγων που θα φέρουν εγγύηση δημοσίου έχει εφαρμοστεί σε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη εγκρίνει το APS της Ιταλίας.... οπότε εύλογα όταν υποβληθεί από την Ελλάδα θα εγκριθεί σχετικά γρήγορα.
Το βασικό πρόβλημα με το APS το οποίο έχει αναλυθεί διεξοδικά από το bankingnews είναι η προμήθεια που θα δίνουν οι τράπεζες στο κράτος για τις εγγυήσεις που θα παρέχει.
Επειδή το Ιταλικό μοντέλο καθορίζει το ύψος των προμηθειών με βάση το 3ετές και εν συνεχεία 5ετές CDS στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα.
Το Ιταλικό CDS όταν συμφωνήθηκε το Asset Protection Sheme για τα κόκκινα δάνεια ήταν χαμηλά επειδή η Ιταλία έχει επενδυτική βαθμίδα.
Σήμερα το Ιταλικό CDS στα 5 χρόνια διαμορφώνεται στις 207 μονάδες βάσης ή 2,07% αλλά το ελληνικό CDS επειδή η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα ανέρχεται σε 408 μονάδες βάσης ή 4,08%.
Το βασικό πρόβλημα είναι το εξής.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα υποστηρίζουν ότι ενώ το ιταλικό μοντέλο τους δίνει κίνητρα η υψηλή προμήθεια είναι ανασταλτικός παράγοντας.
Καμία τράπεζα δεν μπορεί να πληρώσει επιτόκιο περί το 4% ετησίως και μάλιστα για σημαντικά ποσά καθώς η προμήθεια δεν θα αφορά μόνο το τραπεζικό ομόλογο που θα εκδοθεί και θα εγγυηθεί το κράτος αλλά και το χαρτοφυλάκιο προβληματικών ανοιγμάτων (μέσο σταθμισμένο ενεργητικό των NPEs που θα ενταχθούν στην διαδικασία τιτλοποίησης).
Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι θα βρεθεί ή έχει βρεθεί φόρμουλα ώστε το επιτόκιο – προμήθεια που καθορίζεται με βάση το CDS των 5 ετών να μην διαμορφωθεί με βάση την τρέχουσα αποτίμηση π.χ. 4,08% αλλά κοντά στο 2,6% με βάση κάποια διαδικασία που δεν θα θεωρηθεί state aid δηλαδή κρατική βοήθεια.
Πληροφορίες του bankingnews αναφέρουν ότι αυτή η φόρμουλα έχει βρεθεί αλλά το ζήτημα εδώ είναι η DGCom η Επιτροπή Ανταγωνισμού να μην το θεωρήσει κρατική βοήθεια γιατί θα απορριφθεί.
Η πρόταση της ΤτΕ επίσης είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα απορριφθεί από την DGCom όχι μόνο γιατί οι τράπεζες θα πρέπει να βάλλουν 5-6 δισεκ. νέα κεφάλαια ή γιατί θα μεταφερθούν 7 δισεκ. DTCs δηλαδή κεφάλαια αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.... αλλά γιατί το ελληνικό κράτος θα πρέπει να εισφέρει 700 εκατ ευρώ ετησίως στο SPV στην εταιρία ειδικού σκοπού που θα συσταθεί και προφανώς αυτό θα θεωρηθεί…κρατική βοήθεια.

Με ρεαλιστικά κριτήρια μόνο η πρόταση APS ή Ιταλικό μοντέλο είναι πρακτικά βιώσιμη αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των προμηθειών.
Να πληρώνουν οι τράπεζες 4% ετησίως αποκλείεται, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, επιτόκια 2% έως 2,5% θεωρούνται υψηλά αλλά αντιμετωπίσιμα, πάνω από 2,6% κόστος προμηθειών είναι απαγορευτικό για τις ελληνικές τράπεζες λόγω χαμηλών προ προβλέψεων εσόδων (PPI)
Εφόσον επιλύεται το πρόβλημα της προμήθειας και δεν θεωρείται κρατική βοήθεια το ιταλικό μοντέλο θα εγκριθεί…από την DGComp και θα εφαρμοστεί από τις ελληνικές τράπεζες...

Υποσημείωση

Θα είναι λάθος η Ελλάδα να εμφανιστεί στην DGcom την Επιτροπή Ανταγωνισμού με δύο προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια.
Βέβαια το επιχείρημα είναι ότι και οι δύο προτάσεις ας υπάρχουν ως εναλλακτικές λύσεις αλλά το Ιταλικό μοντέλο τελικώς θα αποτελέσει την επίσημη πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης.
Να σημειωθεί ότι και ο αρχηγός της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφέρει ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS