Οι οίκοι Fitch, S&P σχεδιάζουν έως το Καλοκαίρι 2019 να αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε ΒΒ ή 2 κλίμακες κάτω από investment grade

Οι οίκοι Fitch, S&P σχεδιάζουν έως το Καλοκαίρι 2019 να αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε ΒΒ ή 2 κλίμακες κάτω από investment grade
Η Moody’s την 1η Μαρτίου 2019 θα αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα Β2 από Β3 δηλαδή αναβάθμιση κατά 1 κλίμακα.
(upd2) Οι οίκοι αξιολόγησης Fitch και Standard and Poor’s φαίνεται ότι σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ δηλαδή δύο κλίμακες χαμηλότερα από την κατηγορία investment grade – επενδυτική βαθμίδα – στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης της πορείας της ελληνικής οικονομίας.
Εφόσον επιβεβαιωθεί το σχέδιο αυτό η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί πέριξ του 3,5%.

Η έξοδος στις αγορές – ακόμη και με αυτό τον κατασκευασμένο τρόπο – αποτελεί θετική εξέλιξη αφού στο 5ετές προσφέρθηκαν 10,2 δισεκ. με επιτόκιο 3,60% για τελικό ποσό 2,5 δισεκ. ευρώ.
Με βάση ενδείξεις η Fitch στις 2 Αυγούστου και η Standard and Poor’s 26 Απριλίου θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα.
Βραχυπρόθεσμα αναμένεται από την Fitch στις 8 Φεβρουαρίου η αναβάθμιση των προοπτικών της Ελλάδος από ουδέτερες σε θετικές αλλά διατήρηση της βαθμολογίας ΒΒ-
Η πιθανότητα αναβάθμιση σε ΒΒ στις 8 Φεβρουαρίου από την Fitch είναι περιορισμένη.
Η Moody’s την 1η Μαρτίου 2019 θα αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα Β2 από Β3 δηλαδή αναβάθμιση κατά 1 κλίμακα.

Οι ημερομηνίες κλειδιά

8 Φεβρουαρίου 2019 Fitch αναμένεται αναβάθμιση του outlook της Ελλάδος σε θετικό από σταθερό

1 Μαρτίου 2019 Moody’s αναμένεται αναβάθμιση της Ελλάδος από Β3 σε Β2 ή κατά 1 βαθμίδα

26 Απριλίου 2019 Standard and Poor’s
3 Μαΐου 2019 DBRS
2 Αυγούστου 2019 Fitch
23 Αυγούστου 2019 Moody’s

Ποιοι είναι οι παράγοντες που θα επιδράσουν στην αναβάθμιση της Ελλάδος;

Οι βασικοί παράγοντες που θα επιδράσουν στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος είναι η έξοδος στις αγορές αλλά με βιώσιμο τρόπο.
Η έκδοση του 5ετούς είναι περισσότερο έξοδος στις αγορές για εντυπώσεις παρά ουσιαστικό βήμα προσέλκυσης πραγματικών ξένων επενδυτών.
Ταυτόχρονα θετικά στην αναβάθμιση θα επιδράσει και η πρόταση για το APS ή Ιταλικό μοντέλο για τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών.
Θα προωθηθεί ένας μηχανισμός τιτλοποίησης δανείων και παροχή εγγυήσεων από το κράτος.

Πότε αναμένεται το investment grade στην Ελλάδα;

Η επιστροφή της Ελλάδος στην κατηγορία investment grade ή επενδυτική βαθμίδα, σημαίνει πραγματική επιστροφή στην κανονικότητα.
Η επιστροφή στην κανονικότητα θα έρθει επί κυβέρνησης     ΝΔ όχι γιατί είναι καλύτερη ή χειρότερη αλλά γιατί οι οίκοι αξιολόγησης θέλουν χρόνο ώστε να αποτιμήσουν την πρόοδο της οικονομίας.
Νωρίτερα από τα τέλη του 2020 δεν αναμένεται η αναβάθμιση σε investment grade.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία η βαθμολογία της Ελλάδος να είναι τουλάχιστον ΒΒΒ- δηλαδή 3 βαθμίδες υψηλότερα από την σημερινή υψηλότερη βαθμολογία ΒΒ- της Fitch…γιατί θα αποτελεί σφραγίδα πιστοποίησης ότι η ελληνική οικονομία πραγματικά και όχι με τρικ ή λογιστικά έχει επανέλθει στην κανονικότητα.

Κλίμακα αξιολογήσεων διεθνών οίκων και βαθμολογία της Ελλάδος

       
  Moody's S&P Fitch
Άριστη Aaa AAA AAA
Υψηλής Διαβάθμισης Aa1 AA+ AA+
  Aa2 AA AA
  Aa3 AA- AA-
Υψηλότερα της Μεσαίας 
αξιολόγηση
Α1 Ελλάδα
2005
Α+ Ελλάδα
2005

Α+ Ελλάδα
2005
  Α2 Α Α
  Α3 Α- Α-
Χαμηλότερα της Μεσαίας αξιολόγησης Baa1 BBB+ BBB+
  Baa2 BBB BBB
Invesment grade από εδώ και πάνω Baa3 BBB- BBB-
Μη επενδυτικά ομόλογα 
(Junk - σκουπίδια)
Ba1 BB+ BB+
  Ba2 BB BB
  Ba3 BB- BB-* Ελλάδα
Κερδοσκοπικά B1 B+*Eλλάδα B+
  B2 B B
  B3* Ελλάδα B- B-
Υψηλού κινδύνου Caa1 CCC+ CCC+
  Caa2 CCC CCC
  Caa3 CCC- CCC-
Υψηλός Κίνδυνος Χρεοκοπίας Ca

CC CC
    C C
Χρεοκοπία C D D

Με την κίτρινη επισήμανση η τρέχουσα βαθμολογία της Ελλάδος
Με κόκκινη επισήμανση η βαθμολογία της Ελλάδος πριν λίγα χρόνια σε καθεστώς default

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS