Αποκάλυψη: Οσμή μεγάλου σκανδάλου στην ΕΛΤΑ Courier και το πάρτι του ΣΥΡΙΖΑ

Αποκάλυψη: Οσμή μεγάλου σκανδάλου στην ΕΛΤΑ Courier και το πάρτι του ΣΥΡΙΖΑ
Το πάρτι στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδιοικητικών παραγόντων της Πεντέλης, η αποδοχή προσφοράς ενοικίασης ακινήτου με τη μέθοδο «γουρούνι στο σακί» και οι απίθανες πρακτικές με επιταγές και προκαταβολές για την στέγαση του ΚΤΕΠ Αττικής
Απίστευτες σκανδαλώδεις πρακτικές από τη διοίκηση της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ (θυγατρική των Ελληνικών Ταχυδρομείων) της οποίας επικεφαλείς είναι τα εξέχοντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδιοικητικοί παράγοντες της Πεντέλης Αντώνης Φειδοπιάστης και  Δημήτρης Αποστολάκος (Διευθύνων Σύμβουλος) αποκαλύπτονται από τα νέα στοιχεία που περιήλθαν στην κατοχή του bankingnews για την περίφημη μετεγκατάσταση του ΚΤΕΠ Αττικής για την οποία τέθηκαν χωρίς απάντηση συγκεκριμένα ερωτήματα στο δημοσίευμα της 18ης Δεκεμβρίου http://bankingnews.gr/index.php?id=399740.
Και αυτό διότι πρώτο απουσιάζουν από τη διαύγεια αποφάσεις του ΔΣ, δεύτερον το ενοίκιο αυξήθηκε σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά και την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε (από 15.000 που ήταν και η ανώτατη τιμή σε 17.500 ευρώ το μήνα) και τρίτον υπογράφηκε προσύμφωνο μίσθωσης με προκαταβολή 7 μισθωμάτων δηλαδή 122.500 ευρώ και με εγγύηση επιταγές της εταιρίας, μιας εταιρίας που από τον ισολογισμό της δεν προκύπτει ότι έχει ακίνητα αλλά και αρνητική καθαρή θέση!!!
Η ανάγνωση όμως του πρακτικού επιτροπής που αξιολόγησε σε μια ημέρα !!! το ακίνητο και το έκρινε κατάλληλο δείχνει ότι επρόκειτο για μια προσφορά που δεν περιείχε ούτε τα βασικά.
Ειδικά στην προσφορά της ΠΑΡΤΣ ΕΝΤ ΓΚΛΑΣ ΑΕ σύμφωνα με την Επιτροπή που εισηγήθηκε θετικά προκύπτει ότι δεν υπήρχε η διεύθυνση του κτιρίου!!!.
Ταυτόχρονα δεν προσκομίστηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας , ούτε άδεια οικοδομής.
Επίσης δεν προσκομίστηκε καμία βεβαίωση ενεργειακής επάρκειας, ούτε πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ούτε κατόψεις ούτε καν φωτογραφίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Αντί για φωτογραφίες προσκομίστηκε μακέτα.!!!
Όλα τα παραπάνω ήταν προαπαιτούμενο να προσκομιστούν με βάση την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε.
Αυτό όμως προκαλεί πραγματικά σοκ είναι πως ενώ την προσφορά κάνει η εταιρία ΠΑΡΤΣ ΕΝΤ ΓΚΛΑΣ ΑΕ και το πρακτικό αξιολόγησης αναφέρει την προσφορά του νομικού προσώπου στην θετική εισήγησή της αναφέρει ότι προτείνει ομόφωνα την αποδοχή της προσφοράς ακινήτου του κου Βρανά Νικόλαου που βρίσκεται επί της οδού Καναπιτσέρη 5 στο Ρέντη.
Και προκαλεί σοκ ενώ πρώτον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο στην αποδοχή προσφοράς αναφέρεται φυσικό πρόσωπο με αποτέλεσμα να γεννάται το ερώτημα σε ποιον πραγματικά ανήκει το ακίνητο.
Το δεύτερο ζήτημα που εγείρεται είναι πως ενώ στον πίνακα αξιολόγησης του ακινήτου αναφέρεται ότι στην προσφορά δεν υπάρχει διεύθυνση στην εισήγηση αναφέρεται διεύθυνση ακινήτου και συγκεκριμένα η οδός Καναπιτσέρη 5.
Σημειώνεται ότι όλες οι ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευτεί στη διαύγεια αναφέρονται σε ακίνητο της ΠΑΡΤΣ ΕΝΤ ΓΚΛΑΣ η οποία αποκάλυψε το bankingnews δεν εμφανίζει ακίνητα στον ισολογισμό της γεγονός που εγείρει τουλάχιστον ερωτήματα για την αξιοπιστία των στοιχείων που δημοσιεύτηκαν στη διαύγεια από την Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ
Και το γεγονός καθίσταται εντελώς ύποπτο καθώς το ΔΣ της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ εξουσιοδότησε το Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει προσύμφωνο μίσθωσης με προκαταβολή 7 μισθωμάτων δηλαδή 122.500 ευρώ και με εγγύηση επιταγές της εταιρίας!!!  
Δηλαδή παίρνει επιταγές της ΠΑΡΤΣ ΕΝΤ ΓΚΛΑΣ που προσφέρει το ακίνητο αλλά το ακίνητο με βάση τα γραφόμενα της Επιτροπής είναι του κου Βρανά Νικολάου αλλά οι επιταγές είναι της εταιρίας!!!!

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS