Ανησυχητικές οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη – Γιατί η Γερμανία βρίσκεται πολύ κοντά στην ύφεση

Ανησυχητικές οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη – Γιατί η Γερμανία βρίσκεται πολύ κοντά στην ύφεση
Τους τελευταίους μήνες η επιβράδυνση στη Γερμανία ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό, τι θα περίμενε κανείς
Ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία ήδη βρίσκεται σε επιβράδυνση. 
Η Ιταλία σημείωσε δύο διαδοχικά τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης, η Γαλλία βρίσκεται σε  στασιμότητα τον Δεκέμβριο και τώρα  η Γερμανία φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ύφεση, αναφέρουν οι Financial Times.
Η κατάσταση στη Γερμανία είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη.
Τους τελευταίους μήνες η επιβράδυνση στη Γερμανία ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό, τι θα περίμενε κανείς, δεδομένης της συμπεριφοράς της υπόλοιπης ευρωπαϊκής οικονομίας.
Η ΕΚΤ απέδωσε εξαρχής την κατάσταση σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και η μεταβλητότητα στις παγκόσμιες χρηματαγορές.
Επιπλέον, υπήρξε μια πτωτική τάση από το εξωτερικό εμπόριο, που προκλήθηκε από τον αντίκτυπο της απομόχλευσης στην κινεζική οικονομία, καθώς και τις εκτεταμένες επιδράσεις των εμπορικών πολέμων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη.
Αυτές οι δυσμενείς εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο έπεισαν την ΕΚΤ να είναι πιο μετριοπαθής στις προβλέψεις της για την ανάπτυξη.
Την ίδια ώρα η εγχώρια ζήτηση στην Ευρωζώνη εξακολουθεί να φαίνεται σταθερή, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες ωφελούνται από την «θερμή» αγορά εργασίας και την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων.
Εξάλλου η παροχή τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά συνεχίζει να αυξάνεται με υγιή τρόπο.
Ωστόσο, η κάμψη στη γερμανική οικονομία ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από ό, τι συμβαίνει με τον παράγοντα της Κίνας.
Αυτό παραμένει, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Γερμανία θεωρείται συνήθως πιο ευαίσθητη στον οικονομικό κύκλο ως προς την Κίνα από ό, τι άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Στην πραγματικότητα, η άνοδος της γερμανικής δραστηριότητας είναι μια πλήρη ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από  ότι «θα έπρεπε», με βάση τους συνήθεις δεσμούς με την Κίνα.
Η επιβράδυνση στη Γερμανία πιθανότατα οφείλεται στο άθροισμα αρκετών σοκ που συνέβησαν σε σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς.
Αυτές οι διαταραχές δεν σχετίζονται με μακροοικονομικά βασικά στοιχεία και θα πρέπει να αντιστραφούν αυτόματα αρκετά σύντομα.

Σύμφωνα με την JP Morgan πρόκειται για τους εξής παράγοντες:

    - Η παραγωγή  οχημάτων υποχώρησε δραματικά το τρίτο τρίμηνο του 2018 λόγω της εφαρμογής νέων κανονιστικών ελέγχων για τις εκπομπές αυτοκινήτων και δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως.
    - Η παραγωγή χημικών προϊόντων υποχώρησε έντονα το τέταρτο τρίμηνο του 2018 λόγω έλλειψης νερού στο Ρήνο μετά από ένα ξηρό καλοκαίρι, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη μεταφορά φορτηγίδων στον ποταμό και περιορίζοντας την παροχή νερού σε εργοστάσια. Αυτή η κατάσταση βελτιώθηκε εν μέρει τον Δεκέμβριο.
    - Η παραγωγή φαρμάκων ξαφνικά κατέρρευσε το το τέταρτο τρίμηνο του 2018  προφανώς λόγω μιας μεγάλης (και ανεξήγητης) αναστροφής της παραγωγής σε μια ενιαία, ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία.
      Αυτό είναι σαφώς ανώμαλο και βρίσκεται υπό έρευνα από τις στατιστικές αρχές.

Συνολικά, αυτές οι τρεις ξεχωριστές διαταραχές έχουν πιθανώς υποβαθμίσει τους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της Γερμανίας κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS