Αμοιβαίο Κεφάλαιο για «εγκλωβισμένους» επενδυτές με ανενεργούς κωδικούς στο ΧΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο για «εγκλωβισμένους» επενδυτές  με ανενεργούς κωδικούς στο ΧΑ
Η δυνατότητα εισφοράς μετοχών στο νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Φοίνιξ και τα οφέλη για επενδυτές, εγχώρια αγορά διαχείρισης και εκτέλεσης εντολών
Ένα ενδιαφέρον νέο εγχείρημα σηματοδοτεί το τέλος εποχής για την Αιολική ΑΕΕΧ, το οποίο ήρθε με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της να μετατραπεί από εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε Αμοιβαίο Κεφάλαιου  υπο την CPB ΑΕΔΑΚ και  με ανάθεση διαχείρισης στην Εurocorp ΑΕΠΕΥ.
Θεματοφύλακας ορίστηκε η  Τράπεζα Πειραιώς
Το νέο Α/Κ ονομάζεται Φοίνιξ (Phoenix) Μετοχικό Εσωτερικού, με όλη την σημασιολογία που έχει η επιλογή του ονόματος, από το μυθολογικό πουλί που ξαναγεννιέται απ' τις στάχτες του.
H συνεργασία των δύο εταιριών, με την  δημιουργία του Phoenix, ευελπιστεί να φέρει μία νέα ενδιαφέρουσα προοπτική στο χώρο.
Αυτή έγκειται στην προσπάθεια συστηματοποίησης της δυνατότητας συμμετοχής του επενδυτικού κοινού με εισφορά τίτλων υφισταμένων μετοχικών χαρτοφυλακίων.
Δηλαδή, σε απλά ελληνικά,  να προβάλει τη δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές να εισφέρουν μετοχές και να αποκτούν μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο νόμος 4099/2012  επιτρέπει την συμμετοχή και με κινητές αξίες, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, της αποδοχής τους από την διαχειρίστρια ΑΕΔΑΚ.
Πρόκειται για πρώτο τέτοιου είδους οργανωμένο εγχείρημα, με την αρωγη των φορεων καθώς μέχρι σήμερα το σύνολο σχεδόν  των συμμετοχών σε Αμοιβαία Κεφάλαια γίνεται με την καταβολή μετρητών.
Επιπρόσθετα, το νέο Αμοιβαίο επιδιώκει να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές με ανενεργούς χρηματιστηριακούς κωδικούς, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αναδιαρθρώσουν μέσω μιας νέας «δεξαμενής» το εγκαταλελειμμένο σήμερα χαρτοφυλάκιο τους.  
Ο Φοίνικας θα εστιάσει στη δεξαμενή των ανενεργών χρηματιστηριακών κωδικών, όπου υπάρχουν εγκλωβισμένα σημαντικά κεφάλαια επενδυτών οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται και δεν παρακολουθούν τα απομεινάρια μίας παλιότερης  επένδυσης.
Για τις χρηματιστηριακές εταιρίες  μπορεί να αποδειχθεί μοναδική λύση καθώς - ιδιαίτερα οι παλαιότερες όπως είναι η Eurocorp -έχουν ένα μεγάλο pool από λεγόμενους μικροεπενδυτές με εγκαταλειμμένα χαρτοφυλάκια, των οποίων η επαναδραστηριοποίηση στην ελληνική κεφαλαιαγορά θα αποτελούσε ανάσα ρευστότητας και αυτονόμησης για μία  αγορά που εξαρτάται αποκλειστικά από τις διαθέσεις ξένων θεσμικών.
Εγγυήτριες δυνάμεις θεσμικής  διαχείρισης θα είναι οι  ΑΕΔΑΚ, καθώς αυτές οι προσπάθειες τελούν υπό το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας τους και επιτήρησης τους από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Τα οφέλη για τους επενδυτές
Για τους επενδυτές που αποφασίσουν να ανταλλάξουν μετοχές υπάρχει σειρά θεωρητικών πλεονεκτημάτων που μπορούν να μετουσιωθούν σε πράξη εφόσον συγκεντρωθεί κρίσιμη υπό διαχείριση μάζα και υιοθετηθεί ορθή επενδυτική πολιτική.  
Το βασικότερο πλεονέκτημα της ανταλλαγής είναι η διεύρυνση της διασποράς του χαρτοφυλακίου και του κινδύνου του καθώς ο επενδυτής εισφέρει μετοχές μιας ή μερικών εταιρειών και λαμβάνει ως αντάλλαγμα ίσης αξίας μερίδια ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύει στο σύνολο της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς ( σ.σ βάση αναφοράς για την απόδοση του Αμοιβαίου θα είναι η πορεία του Γενικού Δείκτη)
Η διαφάνεια και η ευκολία παρακολούθηση της επένδυσης (καθημερινή δημοσιευόμενη αποτίμηση), η θεσμική προστασία και ασφάλεια της επένδυσης (με την ύπαρξη Τραπεζικού Ιδρύματος ως θεματοφύλακα του Α/Κ), η μεγαλύτερη ρευστότητα και  διαθεσιμότητα κεφαλαίων συμπεριλαμβάνονται επίσης στα πλεονεκτήματα.
Τέλος, ευνοϊκότερο είναι και φορολογικό καθεστώς που διέπει τις επενδύσεις μέσω Α/Κ, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας, ενώ οι πιθανές υπεράξιες, τα εισπραχθέντα μερίσματα και κουπόνια δεν έχουν προσθετή φορολογία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS