Η μετοχή χωρίς αρνητικό πρόσημο το 2019, με άνοδο 122% αλλά και με αρνητική καθαρή θέση 20 εκατ. ευρώ

Η μετοχή χωρίς αρνητικό πρόσημο το 2019, με άνοδο 122% αλλά και με αρνητική καθαρή θέση 20 εκατ. ευρώ
Η διοίκηση επιθυμεί να μειώσει τα έξοδα και να βελτιώσει τα αποτελέσματα, έχοντας προχωρήσει σε αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων
Έχοντας γράψει ενδοσυνεδριακή χαμηλότερη τιμή στο 0,01 ευρώ η μετοχή της ΓΕΔ με βελτιωμένο όγκο συναλλαγών και χωρίς συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο το 2019 έχει ενισχυθεί κατά 122%, ενώ λόγω μεσοσταθμικής τιμής κλεισίματος, δεν εμφανίζεται άνοδος 145%.
Η αποτίμηση ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευρώ ενδοσυνεδριακά αφού χθες (5/2) ενισχυόταν έως και 15% αλλά έκλεισε αμετάβλητη λόγω χαμηλού όγκου και με αποτίμηση 1,9 εκατ. ευρώ.
Η χαμηλή αποτίμηση αποτυπώνει τις σκέψεις των επενδυτών για το μέλλον της εταιρείας με βάση τις πρόσφατες λογιστικές καταστάσεις.
Ο βελτιωμένος όγκος φυσικά και δεν παραπέμπει σε βελτιωμένο τζίρο, αφού στην τιμή της μετοχής, ήτοι τα 0,0270 ευρώ ένας όγκος 20-30 χιλ. τεμαχίων δεν αντιστοιχεί σε περισσότερα από 600-800 ευρώ.
Ήταν όμως αρκετά τα χρήματα που μπήκαν για να υπερδιπλασιάσουν την αποτίμηση και να αρχίσει να σχολιάζεται μεταξύ αυτών που παρακολουθούν όλο το ταμπλό του ΧΑ.
Η διοίκηση έχει πραγματοποιήσει μία προσπάθεια αναδιοργάνωσης και επιθυμεί να μειώσει τα κόστη και στο εξάμηνο σημείωσε πως υπάρχουν θετικά σημάδια.
Βέβαια θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα αφού η λογιστική κατάσταση αποτυπώνει ανάγλυφα τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η εταιρεία.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 14,5 εκατ. ευρώ από 13,7 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας τα μικτά κέρδη στα 5 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. ευρώ και μειώνοντας τη ζημιά στο 1 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ.
Όμως η καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 20,8 εκατ. ευρώ και στα περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν άυλα 9,9 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονταν στα 52,8 εκατ. ευρώ εκ των οποίων βραχυπρόθεσμα δάνεια 12,9 εκατ. ευρώ, βραχυπρόθεσμες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 1,4 εκατ. ευρώ, μακροπρόθεσμα δάνεια 4,5 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης περί τα 3 εκατ. ευρώ.
Υπήρχαν αποθέματα 4,9 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις από πελάτες 7,1 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 259 χιλ. ευρώ, ενώ υπήρχαν και δεσμευμένοι λογαριασμοί 1,3 εκατ. ευρώ.
Η εικόνα της λογιστικής κατάστασης δείχνει πως πρέπει άμεσα να βελτιωθούν οι ταμειακές ροές, να αυξηθούν οι πωλήσεις, χωρίς να αυξηθούν τα κόστη και να αρχίσουν να μειώνονται τα δάνεια.
Μία ένεση ρευστότητας μέσω αύξησης κεφαλαίου πιθανότατα θα βοηθούσε.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS