Τεχνική αντίδραση και για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου μετά την καταγραφή χαμηλών 52 εβδομάδων

Τεχνική αντίδραση και για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου μετά την καταγραφή χαμηλών 52 εβδομάδων
Από τα 2,40 ευρώ που ήταν τον περασμένο Αύγουστο η μετοχή υποχώρησε στο 1 ευρώ και σήμερα καταγράφεται προσπάθεια ανάκαμψης
Η πορεία της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου που διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο προσομοιάζει με την πορεία των μετοχών των εγχώριων τραπεζών.
Από τον Αύγουστο του 2018 έχει υποχωρήσει πάνω από 50% και σήμερα πραγματοποιεί μία ισχυρή αντίδραση καθώς προσέγγισε τα επίπεδα του 1 ευρώ το οποίο είναι και χαμηλό 52 εβδομάδων.
Τον Αύγουστο η μετοχή ήταν στα 2,40 ευρώ και σήμερα είναι στα 1,11 ευρώ με άνοδο 8,63% .
Η τράπεζα πούλησε κόκκινα δάνεια ύψους 33,7 εκατ. ευρώ στην APS Delta, ενώ έχει προχωρήσει και σε μία άλλη πώληση κόκκινων δανείων καθαρής αξίας 2,8 δισ. ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 9.700 δανειολήπτες (8.800 ιδιώτες και 900 μικρομεσαίες επιχειρήσεις) με μέσο ποσό συναλλαγής τα 12.500 ευρώ.
Πρόκειται για πολλά δάνεια με μικρά ποσά, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολα στη διαχείριση, αφού η συντριπτική τους πλειοψηφία, ήτοι το 90%, βρίσκονται σε καθυστέρηση πέραν των πέντε ετών.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS