Η Opel Ελλάδος περνά στον Όμιλο Συγγελίδη!

Η Opel Ελλάδος περνά στον Όμιλο Συγγελίδη!
Η Opel Ελλάδος περνά στον Όμιλο Συγγελίδη!
Η σχετική σύμβαση έχει υπογραφεί. Η Εθνική Εταιρία Πωλήσεων της Opel θα εξαγορασθεί από μέλη της οικογένειας Συγγελίδη.
Το προσωπικό της Opel στην Ελλάδα θα συνεχίσει να απασχολείται στην υφιστάμενη εταιρία, υπό τη νέα ιδιοκτησία.
Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

(διαβάστε περισσότερα)

bankingnews.gr

BREAKING NEWS