Πιθανή η ακύρωση του διαγωνισμού για Μελίτη – Από -60 έως -300 εκατ. η αποτίμηση της Grant Thornton για Μεγαλόπολη

Πιθανή η ακύρωση του διαγωνισμού για Μελίτη – Από -60 έως -300 εκατ. η αποτίμηση της Grant Thornton για Μεγαλόπολη
Η Grant Thornton έχει προβεί στην αποτίμηση μόνο της μονάδας της Μεγαλόπολης
Σχέδιο για την «επόμενη ημέρα» της αποεπένδυσης του 40% λιγνιτικού χαρτοφυλακίου έχει επεξεργαστεί η ΔΕΗ, σε περίπτωση που ο διαγωνισμός για τη λιγνιτική μονάδα της Μελίτης κηρυχθεί άγονος.
Εν τω μεταξύ οι αναφορές που υπάρχουν ότι η Grant Thornton έχει κάνει αποτίμηση για τη λιγνιτική μονάδα της Μελίτης είναι παντελώς αβάσιμες, καθώς η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών έχει προβεί στην αποτίμηση μόνο της μονάδας της Μεγαλόπολης.
Σημειώνεται ότι η Grant Thornton είχε αποτιμήσει τη μονάδα στη Μεγαλόπολη στα -60 εκατ. έως -300 εκατ. ευρώ, δηλαδή σημαντικές ζημιές.
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η HSBC έχει αξιολογήσει στα 250 εκατ. το σύνολο των τριών μονάδων (Μελίτης και δύο της Μεγαλόπολης).
Από την Ευρωπαϊκή πλευρά, το ενδιαφέρον έγκειται στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
Με βάση ανώτατα στελέχη της διοίκησης της ΔΕΗ, η πλέον δόκιμη λύση είναι η επαναπροκήρυξη πώλησης των μονάδων, αφότου πρώτα όμως ξεκαθαρισθούν οι εκκρεμότητες με το ορυχείο της Αχλάδας και τον Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος.
Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μεσολαβήσει δεν είναι μεγαλύτερο από ένα τρίμηνο, ώστε να λυθούν αυτά τα δύο ζητήματα.
Όπως συμπληρώνουν, το ίδιο χρονικό διάστημα θα δώσει την ευκαιρία να «αποτυπωθούν» στα οικονομικά δεδομένα των μονάδων και οι επιπτώσεις από τα πρόσφατα προγράμματα εθελούσιων αποχωρήσεων και μετακινήσεων, ώστε να αρθούν οι επιφυλάξεις των υποψήφιων επενδυτών για το ύψος της μείωσης του μισθολογικού κόστους που επιτεύχθηκε.
Οι κύκλοι της ΔΕΗ παραδέχονται πως το κόστος τροφοδοσίας της Μελίτης με καύσιμο, όσο παραμένουν σε εκκρεμότητα οι διαβουλεύσεις για τη μείωσή του με τον ιδιοκτήτη του ορυχείου της Αχλάδας, δημιουργεί επιφυλακτικότητα στους υποψήφιους αγοραστές.
Ωστόσο, υποστηρίζουν πως αν υπάρξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τότε θα μπορέσουν να «καμφθούν» οι αντιρρήσεις του ιδιοκτήτη και το ποσό να αναπροσαρμοστεί αισθητά προς τα κάτω, βελτιώνοντας δραστικά τα οικονομικά της μονάδας.

Τι εξετάζει το Υπουργείο Ενέργειας για τον διαγωνισμό των λιγνιτικών

Στην παρούσα φάση σύμφωνα με τις πληροφορίες σε κυβερνητικό επίπεδο εξετάζονται δύο σενάρια.
-Το πρώτο να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός με βελτίωση της παρούσας προσφοράς.
-Το δεύτερο να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός και να επαναληφθεί άμεσα με αλλαγή των όρων ώστε να είναι πιο φίλιοι προς τους επενδυτές.
Σε μια τέτοια περίπτωση τον διαγωνισμό θα «τρέξει» ανεξάρτητος φορέας.

Θετική επίπτωση από την έγκριση των λιγνιτικών ΑΔΙ

Παράλληλα, θα «τρέξει» και η διαδικασία έγκρισης του Μόνιμου Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος από την Κομισιόν, ώστε αφότου φτάσει από τις Βρυξέλλες το notification, δηλαδή οι παρατηρήσεις τους για την ελληνική πρόταση, να γίνει η ανάλογη προσαρμογή του σχεδίου και στη συνέχεια να εγκριθεί.
Έτσι, στον επόμενο διαγωνισμό, οι «μνηστήρες» θα γνωρίζουν με βεβαιότητα πως οι μονάδες θα μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις έως τον Ιούλιο του 2025.
Σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΕΗ, η μείωση του κόστους τροφοδοσίας από το ορυχείο της Αχλάδας, αλλά και η έγκριση του Μόνιμου Μηχανισμού, θα αλλάξει θεαματικά επί τα βελτίω τα δεδομένα πώλησης των τριών μονάδων, χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποια άλλη παρέμβαση.
Οι κύκλοι της ΔΕΗ αναγνωρίζουν πως η όποια λύση για την «επόμενη ημέρα» της αποεπένδυσης θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των Βρυξελλών, καθώς θα προέλθει από τη συμφωνία της ελληνικής πλευράς με την DG Comp.
Ωστόσο, θεωρούν πως το προτεινόμενο σχήμα είναι διεκδικήσιμο από τις Βρυξέλλες.
Από την άλλη πλευρά, διαφωνούν στο ενδεχόμενο η επανάληψη του διαγωνισμού να μην γίνει από τη ΔΕΗ, αλλά από την DG Comp.
Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, θα ήταν δύσκολο να δεχθούν οι ιδιώτες μέτοχοι της ΔΕΗ ότι κάποιος άλλος φορέας θα αναλάβει να εκποιήσει περιουσιακά της στοιχεία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS