Εγκρίθηκε από την DG Comp η συγχώνευση μεταξύ της Eurobank και της Grivalia

Εγκρίθηκε από την DG Comp η συγχώνευση μεταξύ της Eurobank και της Grivalia
Η συγχώνευση θα επιτρέψει στη Eurobank τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της στο άμεσο μέλλον
Η συγχώνευση μεταξύ της Eurobank και της Grivalia είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις για κρατικές ενισχύσεις, όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) ενέκρινε στις 07.02.2019 την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. από την Eurobank, αποφασίζοντας ότι η Συγχώνευση είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της Eurobank και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (State Aid Commitments).
Κατά την απόφασή της αυτήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) έλαβε υπόψη της ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Eurobank μέσω της Συγχώνευσης θα επιτρέψει στη Eurobank τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της στο άμεσο μέλλον.
Η προαναφερόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφορά στον έλεγχο της Συγχώνευσης από τις αρμόδιες Αρχές Ανταγωνισμού και λοιπούς εποπτικούς φορείς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS