Αυλωνίτης (ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) στο BN: Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα αλλάξουν το όνομα «Μακεδονικά»

Αυλωνίτης (ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) στο BN: Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα αλλάξουν το όνομα «Μακεδονικά»
Δεκαεννέα ελληνικές επιχείρησης έχουν κατοχυρώσει την εμπορική τους  επωνυμία
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημήτριος Αυλωνίτης ανοίγει τα …χαρτιά του στο bankingnews και δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που απορρέουν από την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών που αναφέρονται στη διαδικασία επίλυσης των εμπορικών σημάτων των επιχειρήσεων με τον όρο «Μακεδονία – μακεδονικά».  
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας ως αρμόδιος για την υλοποίηση της Συμφωνίας δηλώνει ότι δεν υπάρχει διάταξη που να  επιβάλλει στις ελληνικές επιχειρήσεις να αλλάξουν τον όρο «μακεδονικά» και μπορούν να το χρησιμοποιούν.
Η έρευνα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας στους διεθνείς οργανισμούς κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων αποκαλύπτει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τους Σκοπιανούς επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έχουν κατοχυρώσει κανένα  εμπορικό σήμα με τον όρο Μακεδονία.
Πιο αναλυτικά ο κ. Δημήτρης Αυλωνίτης αναφέρει ότι όπως προκύπτει  από έρευνα στη διεθνή διαδικτυακή βάση δεδομένων TM-VIEW της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρήσεις της πΓΔΜ δεν έχουν κατοχυρώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμπορικά σήματα με τους όρους ‘Macedonian’, ‘Macedonia’ κτλ.
Οι αντίστοιχες καταχωρίσεις από ελληνικές επιχειρήσεις ανέρχονται σε 19 (στοιχεία μέχρι 25/1).
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τονίζει ότι οι κίνδυνοι επικαλύψεων δεν φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί τουλάχιστον προς το παρόν.
Αναφορικά με την εφαρμογή των προνοιών της Συμφωνίας των Πρεσπών στα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον Γενικό  Γραμματέα, η Συμφωνία των Πρεσπών επιλύει το ζήτημα της συνταγματικής ονομασίας της γειτονικής χώρας.
Για το ζήτημα της εμπορικής χρήσης του όρου Μακεδονία παραπέμπει σε διμερή διάλογο.
Προσθέτει ότι μετά την κύρωση της Συμφωνίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περιπτ. θ, θα πρέπει εντός του 2019 να συσταθεί επιτροπή διαβούλευσης των εκπροσώπων των επιχειρηματικών φορέων των δύο χωρών η οποία θα επικουρείται από την ομάδα ειδικών – εμπειρογνωμόνων με εκπροσώπους των δύο κρατών, η οποία θα πρέπει να εξεύρει τις αναγκαίες αμοιβαία αποδεκτές λύσεις στα ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση εμπορικών σημάτων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων (π.χ. διακριτικούς τίτλους και domain names επιχειρήσεων) και εμπεριέχουν τον γεωγραφικό όρο Μακεδονία.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει διάταξη που να επιβάλλει αλλαγή ονομασίας σε ελληνικές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν ονομάζουν τα προϊόντα τους «μακεδονικά», ενώ  η καταχώριση εμπορικών σημάτων μίας επιχείρησης παρέχει πλήρη προστασία και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του έναντι όλων.
Συνεπώς σε σχέση με τα εμπορικά ζητήματα, δηλαδή ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση του όρου «Μακεδονία» σε εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων δεν θα επηρεαστεί η παρούσα εμπορική χρήση.
Η συμφωνία όμως αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να αποφευχθούν δικαστικές συγκρούσεις στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, οι οποίες βαρύνουν οικονομικά τις ίδιες επιχειρήσεις.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr   
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS