Πως θα λυθεί το πρόβλημα των στεγαστικών προβληματικών δανείων 27 δισ.; - Με το μοντέλο της «τελευταίας ευκαιρίας»

Πως θα λυθεί το πρόβλημα των στεγαστικών προβληματικών δανείων 27 δισ.; - Με το μοντέλο της «τελευταίας ευκαιρίας»
Με την προτεινόμενη λύση όσοι πολίτες έχουν καλή πίστη και θέλουν να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες τους θα τους δοθεί η τελευταία ευκαιρία.
Ένα μεγάλο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια ύψους 27 δισεκ. ευρώ.
Είναι πρόβλημα για την κοινωνία, καθώς εάν δεν υπάγονται στα νέα κριτήρια προστασίας πρώτης κατοικίας, ο κίνδυνος πλειστηριασμού είναι μεγάλος.
Είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση γιατί η πίεση που ασκεί το εκλογικό σώμα είναι μεγάλη.
Είναι πρόβλημα για τις τράπεζες γιατί η μόνη λύση που διαθέτουν εντός νόμου είναι ο πλειστηριασμός στον οποίο καταλήγουν να αγοράζουν σχεδόν το 50% των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται.
Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά πάνω από 280 χιλιάδες έλληνες αν και ορισμένα εξ αυτών είναι ακίνητα που έχουν χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για επιχειρηματικά δάνεια.
Το πρόβλημα όμως παραμένει και το βασικό θέμα είναι το εξής….υπάρχει λύση;
Ναι λύση υπάρχει αλλά χρειάζεται συμμετοχή όλων των πλευρών, ώστε να είναι δίκαιη, κυρίως δίκαιη σε όσους με συνέπεια πληρώνουν το στεγαστικό τους δάνειο, δίκαιη για τις τράπεζες που έχουν επωμιστεί μεγάλες προβλέψεις και δίκαιη και για την οικονομία.

Ποια είναι η λύση; - Το μοντέλο της τελευταίας ευκαιρίας

Οι τράπεζες για τα 27 δισεκ. NPEs έχουν πραγματοποιήσει 11 με 12 δισεκ προβλέψεις.
Ορισμένοι αμφισβητούν το ύψος αυτών των προβλέψεων και αναφέρουν ότι κινούνται κάτω από 9 δισεκ.
Ας πάρουμε ως παραδοχή ότι 11 με 12 δισεκ. είναι οι προβλέψεις στα προβληματικά στεγαστικά δάνεια σε σύνολο 27 δισεκ.
Οι τράπεζες να επωμιστούν ένα επιτρεπτό βάρος, δηλαδή να δεχθούν κούρεμα – haircut – που να φθάνει στο 20% με 25% της ονομαστικής αξίας.
Δηλαδή οι τράπεζες να επωμιστούν ένα βάρος 6,7 δισεκ. ευρώ το οποίο δεν θα έχει επίδραση στα κεφάλαια επειδή περιλαμβάνεται στις υπάρχουσες προβλέψεις.
Το κράτος να σταματήσει την λανθασμένη επιλογή επιδότησης ενοικίου και να την αντικαταστήσει με την επιδότηση δόσης π.χ. 30% σε ένα στεγαστικό δάνειο που γίνεται ενήμερο.
Οι δανειολήπτες θα έχουν μια και μοναδική ευκαιρία.
Όσοι έχουν πρόβλημα με το στεγαστικό τους δάνειο και αποφασίσουν να έρθουν σε συμβιβασμό θα λάβουν haircut και επιδότηση δόσης αλλά εάν φανούν ασυνεπείς…αυτομάτως θα καταργείται η νέα ρύθμιση και το ακίνητο θα εκπλειστηριάζεται.
Μάλιστα για τις περιπτώσεις δανειοληπτών που θα μπουν σε τέτοιες ευνοϊκές ρυθμίσεις και φανούν ασυνεπείς….να μην υπάρχει όριο προστασίας πρώτης κατοικίας, να μπορεί δηλαδή να μπει σε διαδικασία πλειστηριασμού ακίνητο ακόμη και 30 ή 50 χιλιάδων ευρώ.
Με την προτεινόμενη λύση όσοι πολίτες έχουν καλή πίστη και θέλουν να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες τους θα τους δοθεί η τελευταία ευκαιρία.
Όσοι ενταχθούν θα τύχουν προνομίων, όσοι ενταχθούν και φανούν ασυνεπείς θα τα χάσουν όλα.

Υποσημείωση

Θα είναι πρώτη φορά που θα δίδεται έμμεσα κεφάλαιο στον φτωχό έλληνα, το haircut θα είναι έμμεσα η κεφαλαιακή πριμοδότηση στον έλληνα που εξαθλιώθηκε τα τελευταία χρόνια. 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS