Αναβαθμίζει σε αγορά τη Fourlis η IBG – Ελκυστικό στόρι ανάπτυξης σε καλή τιμή

Αναβαθμίζει σε αγορά τη Fourlis η IBG – Ελκυστικό στόρι ανάπτυξης σε καλή τιμή
Μειώνει ωστόσο την τιμή στόχο στα 6,20 ευρώ από 6,50 ευρώ προηγουμένως. Η μετοχή διαπραγματεύεται τα κέρδη του 2019 13 φορές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IBG
Μετά την υποβάθμιση των εκτιμήσεων της ΙΒG για τα EBITDA της Fourlis την περίοδο 2019-2022 και την αύξηση των επενδύσεων και των αναγκών κεφαλαίου για το 2019 οι αναλυτές μείωσαν την τιμή στόχο για τη μετοχή σε 6,20 ευρώ από 6,50 ευρώ.
Όμως η νέα τιμή στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 38% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών και γι΄αυτό αναβάθμισαν τη σύσταση για τη μετοχή σε αγορά από συσσώρευση.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών η μετοχή διαπραγματεύεται 13 φορές τα εκτιμώμενα για το 2019 κέρδη, σε discount 24% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών.
Η IBG γίνεται πιο θετική για τη μετοχή λόγω του ισχυρού momentum των κερδών σε βάθος πενταετίας, της λογικής μόχλευσης (2,2 φορές καθαρός δανεισμός προς EBITDA) και της δυνητικής περαιτέρω ανάπτυξης από επέκταση σε νέες αγορές και προϊόντα.
Για το σύνολο της χρήσης 2018 περιμένει πωλήσεις 449 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 14 εκατ. ευρώ και για το 2019 καθαρά κέρδη 18 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS