Η αξιοπρόσεκτη προσέγγιση της UBS – Στο δυσμενές σενάριο Εθνική 0,36 ευρώ, Πειραιώς 0,02, Alpha 0,30, Eurobank 0,14 ευρώ

Η αξιοπρόσεκτη προσέγγιση της UBS – Στο δυσμενές σενάριο Εθνική 0,36 ευρώ, Πειραιώς 0,02, Alpha 0,30, Eurobank 0,14 ευρώ
Οι τιμές στόχοι που έχουν τεθεί από την UBS στο βασικό σενάριο θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.
Οι 109 σελίδες της ανάλυσης της UBS για τις ελληνικές τράπεζες που παρουσίασε το bankingnews στις 11 Φεβρουαρίου είχε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία.
Τα πιο σημαντικά ήταν οι τιμές στόχοι και η μεθοδολογία που ακολούθησε αλλά και ο προσδιορισμός ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν 6 δισεκ. κεφάλαια με την Πειραιώς να έχει ανάγκη 1,6 δισεκ. ευρώ κάτω από ορισμένες παραδοχές.
Όμως το ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι τόσο οι παραδοχές που έχει λάβει η UBS για τις κεφαλαιακές ανάγκες, π.χ. 10% NPEs το 2021 και άλλες παραμέτρους αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές στόχοι.
Στην έκθεση που μεταξύ άλλων συντάχθηκε από την Anastasia Solonitsyna ανέφερε ότι οι τιμές στόχοι που ορίζονται με βάση μοντέλα και μεθοδολογίες που αναλύονται στην έκθεση είναι
Πειραιώς 0,48 ευρώ
Εθνική 1,15 ευρώ
Alpha bank 1,27 ευρώ
Eurobank 0,78 ευρώ (πόσο καιρό έχει αναλύσει το bankingnews ότι fair value είναι τα 0,75 ευρώ).
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι για προσδιοριστούν οι τιμές στόχοι, αξιολογούνται το δυσμενές σενάριο, το θετικό σενάριο και το βασικό σενάριο που συνήθως τείνει να είναι ο μέσος όρος.
Η Anastasia της UBS έχει ενδιαφέρον να δούμε τι εκτιμάει ότι θα συμβεί στο δυσμενές σενάριο και τις τιμές στόχοι προσδιορίζονται…
Συγκεκριμένα στο δυσμενές σενάριο όπου οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τιμές στόχοι προσδιορίζονται ως εξής
Εθνική 0,36 ευρώ
Πειραιώς 0,02 ευρώ  
Alpha bank 0,3 ευρώ
Eurobank 0,14 ευρώ.
Στον αντίποδα στο αισιόδοξο σενάριο οι τιμές στόχοι προσδιορίζονται ως εξής
Εθνική 2,01 ευρώ
Πειραιώς 1,30 ευρώ  
Alpha bank 2,49 ευρώ
Eurobank 1,28 ευρώ.
Τα συμπεράσματα δικά σας
Προφανώς είναι περιττή η ρητορική ερώτηση σε ποιο σενάριο ποντάρουν τα short funds Oceanwood και Lansdowne.
 
Υποσημείωση

Οι τιμές στόχοι που έχουν τεθεί από την UBS στο βασικό σενάριο θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS