Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν τον άνθρακα στη Γερμανία, το 2018

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν τον άνθρακα στη Γερμανία, το 2018
Γερμανία: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν τον άνθρακα το 2018
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) υπερέβησαν τον άνθρακα ως η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας για πρώτη φορά το 2018.
Ειδικότερα, η παραγωγή ηλιακής, αιολικής, και υδροηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με την παραγωγή βιομάζας, αυξήθηκαν κατά ποσοστό 4,3% πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 40% της γερμανικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2018, και σημειώνοντας άνοδο από 38,2% το 2017 και 19,1% το 2010. Συγκεκριμένα, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε κατά 16%, η αιολική παραγωγή κατά 5,4%, και η βιομάζα κατά 0,2%.
Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, το 38% της ισχύος της χώρας παράχθηκε από άνθρακα, σύμφωνα με τους Γερμανούς ερευνητές.
Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Fraunhofer για Ηλιακά Ενεργειακά Συστήματα, με επικεφαλής τον Μπρούνο Μπούργκερ, δείχνει ότι η Γερμανία έχει αρχίσει να κάνει σημαντική πρόοδο για την σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη μετάβαση σε μια οικονομία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
«Το ποσοστό παραγωγής των ΑΠΕ δεν αναμένεται να πέσει κάτω από το 40% το 2019, επειδή κατασκευάζονται περισσότερες εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας, και τα ευνοϊκά καιρικά πρότυπα δεν πρόκειται να αλλάξουν δραματικά», δήλωσε.
Ο άνθρακας βέβαια παραμένει η μεγαλύτερη ξεχωριστή πηγή ενέργειας της Γερμανίας, ακολουθούμενη από τον άνεμο.
Η βιομηχανία αιολικής ενέργειας παρήγαγε 111 τεραβατώρες από τις χερσαίες και υπεράκτιες μονάδες της χώρας.
Η γερμανική αιολική παραγωγική δυναμικότητα είναι σχεδόν 60 γιγαβάτ, αποτελώντας το 20,4% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS