Επιστροφή στα κέρδη για την TripAdvisor το δ’ τρίμηνο 2018

Επιστροφή στα κέρδη για την TripAdvisor το δ’ τρίμηνο 2018
Επιστροφή στα κέρδη για την TripAdvisor
Καθαρά κέρδη ύψους 7 εκατ. δολαρίων ή 5 σεντς ανά μετοχή κατέγραψε η TripAdvisor το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, έναντι ζημιών 84 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017.
Σε όρους EBITDA, τα κέρδη ανήλθαν σε 27 σεντς ανά μετοχή.
Τα έσοδα για την ίδια χρονική περίοδο αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια σύγκριση, στα 346 εκατ. δολάρια.
Οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS