Υπ. Εργασίας: Διάθεση 12 εκατ. ευρώ για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικους

Υπ. Εργασίας: Διάθεση 12 εκατ. ευρώ για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικους
Εγκρίθηκε από την υπουργό Εργασίας, Εφη Αχτισόγλου
Δαπάνη, ύψους 12 εκατ. ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2019, ενέκρινε η υπουργός Εργασίας.
Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για παροχές σε ανασφάλιστους υπερηλίκους, ενώ η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS