Τα 7 μεγάλα «αγκάθια» του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος

Τα 7 μεγάλα «αγκάθια» του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος
Τα μεγάλα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Οι υπερσυγκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα παγκοσμίως έχει οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα και ανισότητες, αναφέρει σε σημείωμά της η εταιρεία εφαρμογών επενδυτικής «Abra» (infographic της Visual Capitalist).
Ειδικότερα:

1. Δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως παραμένουν χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Συγκεκριμένα, 1,7 δισεκατομμύρια.

2. Ο παγκόσμιος οικονομικός αλφαβητισμός παραμένει υψηλός.
Για να μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις αγορές, πρέπει να έχουν κάποιο βαθμό χρηματοοικονομικής παιδείας.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο 1 στα 3 άτομα κατανοούν τις βασικές οικονομικές έννοιες, με τα περισσότερα από αυτά να ζουν σε οικονομίες υψηλού εισοδήματος.

3. Υψηλά ενδιάμεσα έξοδα και αργές συναλλαγές.
Σε όλο τον πλανήτη, το μέσο κόστος ενός εμβάσματος ανέρχεται σε 7,01% σε αμοιβές ανά συναλλαγή -και όταν χρησιμοποιούνται τις, αυξάνεται στο 10,53%.
Ακόμη χειρότερα, αυτές οι συναλλαγές μπορεί να διαρκέσουν μέρες ορισμένες φορές.

4. Χαμηλή εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις κυβερνήσεις.
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ο λιγότερο αξιόπιστος επιχειρηματικός τομέας παγκοσμίως, με μόλις το 57% να των πολιτών να δείχνει εμπιστοσύνη, σύμφωνα με έρευνα.
Εν τω μεταξύ, η εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις είναι ακόμη χαμηλότερη, 47%.

5. Αύξηση της ανισότητας παγκοσμίως.
Σε ένα κεντρικό σύστημα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές τείνουν να κυριαρχούνται από εκείνους που συνδέονται καλύτερα με αυτές.
Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν:

-Πρόσβαση σε πολλές οικονομικές ευκαιρίες και κλάσεις περιουσιακών στοιχείων
-Κεφάλαιο για την ανάπτυξη
-Πληροφοριακά πλεονεκτήματα
-Πρόσβαση στην οικονομική εμπειρογνωμοσύνη

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τη συγκέντρωση του παγκόσμιου πλούτου, το 1% του των πλουσιότερων κατέχει το 47% του συνόλου του πλούτου των νοικοκυριών, ενώ το 10% κατέχει το 85% περίπου.

6. Χειραγώγηση νομισμάτων και λογοκρισία.
Σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα, οι χώρες έχουν τη δύναμη να χειραγωγήσουν και να υποτιμήσουν τα νομίσματα fiat και αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις αγορές και τη ζωή των πολιτών.
Στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έχει υποτιμήσει επανειλλημένα το νόμισμά της, δημιουργώντας ως εκ τούτου φτώχεια και υπερπληθωρισμό.
Επιπλέον, η κεντρική εξουσία δίνει επίσης στις κυβερνήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη δυνατότητα να λογοκρίνουν οικονομικά τους πολίτες, λαμβάνοντας ενέργειες όπως η δέσμευση λογαριασμών, η άρνηση πρόσβασης σε συστήματα πληρωμών, η κατάργηση κεφαλαίων από τους λογαριασμούς και η άρνηση ανάκτησης κεφαλαίων κατά τη διάρκεια τραπεζικών ελέγχων.

7. Συσσώρευση συστημικού κινδύνου.
Με τη χρηματοπιστωτική δύναμη να συγκεντρώνεται σε λίγα μόνο επιλεγμένα ιδρύματα, όπως οι κεντρικές τράπεζες και οι εταιρείες, μια μεγάλη χρεοκοπία μπορεί να αποδεκατίσει ένα ολόκληρο σύστημα.
Αυτό συνέβη το 2008, επισημαίνεται.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS