Ξεκινά ο πρώτος πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων στο Δημόσιο

Ξεκινά ο πρώτος πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων στο Δημόσιο
Δημόσιο: Ξεκινά ο πρώτος πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων
Το σύστημα πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων στη δημόσια διοίκηση θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είκοσι μέρες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου 4590/19.
Με εγκύκλιο της υπουργού, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, ζητείται από τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου να αποστείλουν έως τις 29 Μαρτίου τα τετραετή σχέδια με τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού κι εποχικού προσωπικού των ετών από το 2020 έως και το 2023.
Στη συνέχεια, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, θα συντάξει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο θα υποβάλει προς έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών.
Σχετικά με τα ετήσια σχέδια προγραμματισμού προσλήψεων για το 2020, καθώς και τις εγκρίσεις διετούς διάρκειας των ετών 2020 και 2021, το υπουργείο ενημερώνει ότι θα αποσταλεί ξεχωριστή εγκύκλιος με τις απαραίτητες οδηγίες, προκειμένου να υποβληθούν μέχρι το τέλος του φετινού Σεπτεμβρίου.
Τα αιτήματα προβλέπεται να εγκριθούν εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου 2019, δηλαδή από την επόμενη κυβέρνηση.
Κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού για τις προσλήψεις δίνεται έμμεση απάντηση στη Ν.Δ.:
«Αφενός στο ότι οι προσλήψεις θα εγκριθούν μετεκλογικά, δίνεται απάντηση στα περί προεκλογικών σκοπιμοτήτων, που υποστήριζε η αξιωματική αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.
Αφετέρου, με το πλήθος των κενών που θα αποτυπωθούν στα αιτήματα των δημόσιων φορέων, θα καταδειχτεί το πρόβλημα υποστελέχωσης στη δημόσια διοίκηση και η επιδείνωση του προβλήματος που θα προκαλέσει τυχόν επιστροφή στη μνημονιακή αναλογία "μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις", που υπόσχεται ότι θα εφαρμόσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης» τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι.
Στο σχέδιο που θα υποβάλουν τα υπουργεία για λογαριασμό και των εποπτευόμενων φορέων και των οικείων ανεξάρτητων αρχών θα περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού (αυτοδίκαιες αποχωρήσεις), το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του και οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων.
Το υπουργείο Εσωτερικών συντάσσει χωριστό πολυετές σχέδιο για τους δήμους, τις περιφέρειες και τους εποπτευόμενους φορείς τους.
Ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι από 1η Ιανουαρίου 2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της γενικής κυβέρνησης, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατο, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS