Αναβαθμίζει την αξιολόγηση της Ελλάδος σε ΒΒ- ή 1 κλίμακα η Standard and Poor’s στις 26 Απριλίου…λόγω APS τραπεζών

Αναβαθμίζει την αξιολόγηση της Ελλάδος σε ΒΒ- ή 1 κλίμακα η Standard and Poor’s στις 26 Απριλίου…λόγω APS τραπεζών
Στόχος για το 2019 είναι βαθμολογία ΒΒ για την Ελλάδα ή 1 κλίμακα υψηλότερα από την τρέχουσα αξιολόγηση
Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας κατά 1 κλίμακα σε ΒΒ- από Β+ θα προχωρήσει ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 26 Απριλίου 2019 (Μεγάλη Παρασκευή των ορθοδόξων χριστιανών).
Η αναβάθμιση από την Standard and Poor’s θα έχει τραπεζικά κίνητρα.
Εφόσον μέσα Απριλίου η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ δώσει το πράσινο φως για το APS ή Ιταλικό μοντέλο για τα προβληματικά δάνεια των τραπεζών θα ακολουθήσει αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος καθώς μειώνεται ο τραπεζικός κίνδυνος που έχει συστημικές επιπτώσεις στην οικονομία.
Η αξιολόγηση ΒΒ- θεωρείται non event καθώς ήδη η Ελλάδα βαθμολογείται από την Fitch σε ΒΒ-.
Ωστόσο το αιτιολογικό της αναβάθμισης λόγω τραπεζών είναι ιδιαίτερης σημασίας, οι τράπεζες θα αρχίσουν να επιδρούν όλο και λιγότερο…αρνητικά στην πορεία της οικονομίας.
Το Ιταλικό μοντέλο ή APS περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους
-Τιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια
-Έκδοση τραπεζικών ομολόγων όπου το κράτος θα εγγυηθεί τα senior bond περί τα 6 δισεκ.
-Πληρωμή από τις τράπεζες ετήσιας προμήθειας περί το 2,8% ή 168 εκατ για 6 δισεκ. senior bond.

Ο καναδικός οίκος DBRs ακολουθεί

Υπήρχε εντύπωση ότι ο Καναδικός οίκος DBRs θα μπορούσε να επισπεύσει την αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία νωρίτερα από τις 3 Μαΐου.
Μάλιστα ορισμένοι θεωρούσαν ότι μετά την έκδοση 10ετούς ομολόγου στο 3,90% με προσφορές 11,8 δισεκ. ενώ αντλήθηκαν 2,5 δισεκ….θα μπορούσε η DBRs να επισπεύσει την αξιολόγηση της Ελλάδος.
Ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί.

Στόχος για το 2019 είναι βαθμολογία ΒΒ

Η Ελλάδα βαθμολογείται με ΒΒ- από την Fitch, με Β+ από την Standard and Poor’s και Β1 από την Moody’s.
Το μέγιστο της βαθμολογίας της Ελλάδος το 2019 θα είναι το ΒΒ και αυτό υπό την αίρεση ότι όλα θα αξιολογηθούν σωστά.
Η βαθμολογία ΒΒ είναι 2 κλίμακες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα – investment grade – και όσο πλησιάζει η Ελλάδα αυτή την κρίσιμη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των junk bond των ομολόγων σκουπιδιών που είναι τώρα και της επενδυτικής βαθμίδας τόσο θα αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας…νέας αναβάθμισης.
Δεν θα γίνει εύκολα η Ελλάδα investment grade.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS