Το ελληνικό CDS στις 350 μ.β. ισοδυναμεί με χρηματιστήριο στις 750 μον. – Η Ελλάδα πριν τις εκλογές θα έχει αναβαθμιστεί σε ΒΒ

Το ελληνικό CDS στις 350 μ.β. ισοδυναμεί με χρηματιστήριο στις 750 μον. – Η Ελλάδα πριν τις εκλογές θα έχει αναβαθμιστεί σε ΒΒ
Οι λόγοι της αναβάθμισης θα είναι η πλήρης αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ από την Ελλάδα και η ενεργοποίηση των συλλογικών λύσεων για τα NPEs όπως το Ιταλικό μοντέλο.
Η υποχώρηση του ελληνικού CDS – Credit default swaps – στα 5 χρόνια στις 350 μονάδες βάσης ή 3,50% σηματοδοτεί μείωση του ρίσκου χώρας.
Με βάση την συσχέτιση της πορείας του CDS στα κρατικά ομόλογα του ασφαλίστρου έναντι κινδύνου χώρας που πληρώνουν οι κάτοχοι ομολόγων για να αντισταθμίσουν τον κρατικό κίνδυνο, CDS στις 350 μονάδες σημαίνει ελληνικό χρηματιστήριο στις 750 μονάδες.
Με βάση αυτό το σενάριο το ελληνικό χρηματιστήριο έχει 5% ανοδικό περιθώριο και εφόσον σταθεροποιηθεί στις 350 μονάδες το CDS.
Στο 2018 είχε υποχωρήσει έως τις 292 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με χρηματιστήριο στις 850 μονάδες βάσης.
Και ενώ η μείωση του ρίσκου χώρας θα επιτρέψει την επανατιμολόγηση του ρίσκου και στο ελληνικό χρηματιστήριο…η Ελλάδα πριν τις εθνικές εκλογές είναι πιθανό να έχει βαθμολογηθεί σε ΒΒ δηλαδή να έχει αναβαθμιστεί κατά μία κλίμακα από ΒΒ- που ήδη βαθμολογείται με όρους Fitch.
Οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν Οκτώβριο 2019 οπότε τον Αύγουστο 2019 αναμένεται η επόμενη σημαντική αναβάθμιση όχι από την Moody’s αλλά από την Fitch.
Οι λόγοι της αναβάθμισης θα είναι η πλήρης αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ από την Ελλάδα και η ενεργοποίηση των συλλογικών λύσεων για τα NPEs όπως το Ιταλικό μοντέλο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS