Πετρόπουλος: Αύριο (15/3) η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018

Πετρόπουλος: Αύριο (15/3) η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018
Αύριο, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, θα ανακοινώσει η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2018
Αύριο, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, θα ανακοινώσει η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2018, όπως γνωστοποίησε σήμερα (14/3/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019:
Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2018, σύμφωνα με την νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.petropoulos.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος.
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρία σημειώνει πως θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS