Μείωση 0,7% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο 2019

Μείωση 0,7% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο 2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
Μειωμένος κατά 0,7% ήταν ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,1%.
Ο μέσος δείκτης δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019 παρουσίασε αύξηση 6,2%.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2018

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,7%, τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018, οφείλεται:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,3%.
Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,7% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων (divisions) της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:


2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2018

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,1%, τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2018, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,9%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης παρέμεινε αμετάβλητος.
Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 2,1%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων (divisions) της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS